Ewch i’r prif gynnwys

Imiwnolegydd o Gaerdydd yn derbyn cymrodoriaeth Sefydliad Ymchwil Diabetes a Lles

8 Ebrill 2021

Dr Stephanie Hanna
Dr Stephanie Hanna

Mae Dr Stephanie Hanna o'r Adran Heintiau ac Imiwnedd ac Imiwnedd Systemau URI wedi ennill Cymrodoriaeth Anghlinigol yr Athro David Matthews o'r DRWF i astudio ymatebion imiwn mewn diabetes math 1.

Achosir diabetes Math 1 pan fydd lymffocytau (celloedd T a chelloedd B) o'r system imiwnedd yn ymosod ar y celloedd beta sy'n cynhyrchu inswlin yn y pancreas. Nod imiwnotherapi mewn diabetes math 1 yw lleihau'r ymateb imiwn hwn.

Er mwyn datblygu'r triniaethau hyn, mae'n bwysig gallu adnabod a monitro'r lymffocytau sy'n achosi'r difrod. Ni allwn astudio'r celloedd hyn yn ddiogel yn y pancreas ac mae'r niferoedd yn y gwaed yn isel iawn. Dangosodd gwaith blaenorol.

Dr Hanna gyda Dr Danijela Tatovic a'r Athro Colin Dayan, o'r Adran Heintiau ac Imiwnedd, fod lymffocytau sy'n targedu'r celloedd beta yn adleoli i'r croen a nodau lymff sy'n draenio'r croen ar ôl chwistrellu moleciwlau sy'n deillio o'r celloedd beta i'r croen.

O’r croen, gellir eu tynnu a'u dadansoddi'n hawdd. Bydd y gymrodoriaeth hon yn galluogi astudio'r celloedd hyn gan ddefnyddio dilyniannu RNA cell sengl o'r radd flaenaf a defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu triniaethau wedi'u targedu'n uchel ar gyfer yr ymateb imiwn mewn diabetes math 1.

Bydd y gymrodoriaeth yn canolbwyntio ar nodi derbynyddion celloedd T a derbynyddion celloedd B sy'n benodol ar gyfer moleciwlau a geir ar gelloedd beta.

Yn y dyfodol, gellid mynegi'r rhain mewn celloedd antigen derbynyddion (CAR)-Treg "wedi'u peiriannu", gan ganiatáu iddynt targedu'r pancreas ac atal celloedd beta rhag cael eu dinistrio'n awtomatig.

Yn ail, bydd y gymrodoriaeth yn galluogi astudio gwrthgyrff a gynhyrchir gan y lymffocytau fel marcwyr prognostig datblygu diabetes.

Yn ogystal, bydd Dr Hanna yn gweithio ar adnabod biofarcwyr newydd ar y celloedd imiwnedd y gellid eu defnyddio i fonitro imiwntherapïau ar gyfer diabetes math 1, gan alluogi treialon clinigol mwy effeithiol.

Rhannu’r stori hon