Ewch i’r prif gynnwys

'SMART expertise' yn cefnogi clwstwr lled-dargludyddion sy'n tyfu

1 Ebrill 2021

Bydd prosiect gwerth £1.8 miliwn gyda chefnogaeth rhaglen 'SMART Expertise' Llywodraeth Cymru yn helpu clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd i ddatrys heriau diwydiant y byd go iawn a dod â buddion economaidd i Gymru.

Mae Dr Samuel Shutts, Cymrawd Ymchwil Ôl-Ddoethurol yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael Dyfarniad Smart Expertise gan Busnes Cymru o fewn Llywodraeth Cymru i gyflawni ATLAS, prosiect allweddol ar gyfer dyfodol y diwydiant lled-ddargludyddion cyfansawdd yng Nghymru.

Mae cyfanswm gwerth y prosiect, sef £1.8 miliwn, yn seiliedig ar 50% o'r cyllid o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy raglen SMART Expertise Llywodraeth Cymru a 50% o bartneriaid diwydiant (Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, IQE Plc, SPTS Technologies, a Rockley Photonics).

Mae'r wobr yn cynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy'n gofyn am ystod o arbenigedd i ddatrys problemau diwydiant, gan ganolbwyntio ar fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd a thwf mewn capasiti a gallu i sicrhau effaith economaidd Cymru.

Dywedodd Dr Shutts: "Prosiect sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant yw ATLAS, a'i amcan yw gwella gallu gweithgynhyrchu laserau lled-ddargludyddion cyfansawdd (CS), gan osod de Cymru ar flaen y gad o ran cynhyrchu laserau CS. Nod y cyllid yw caniatáu i ni gynnal gwaith gweithgynhyrchu ynni effeithlon a chost uchel wrth gynhyrchu cyfaint uchel, gan ddod â buddion i wyddoniaeth a diwydiant.”

Wedi'i leoli yng Nghanolfan Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol EPSRC (Canolfan CS) bydd Sam yn gweithio'n agos gyda chwmnïau ar draws de Cymru sy’n arbenigo mewn cymhwyso lled-ddargludyddion cyfansawdd ar gyfer telegyfathrebu modern.

"Mae'r prosiect yn gyfle rhagorol i gyfuno arbenigedd a gallu ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i ddatrys problemau er mwyn ymdrin â heriau yn y byd real a wynebir gan y diwydiant lled-ddargludyddion sy'n tyfu'n gyflym yn ne Cymru. Bydd yn cynorthwyo i sefydlu de Cymru fel y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf yn y byd, gyda Phrifysgol Caerdydd a chyfleuster y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn chwaraewyr allweddol."

Mae gwaith Dr Shutts wedi'i alinio'n agos â'r prosiect CSconnected, a dderbyniodd £ 43.74 miliwn yng nghyllid llywodraeth y DU drwy Gronfa Cryfder mewn Lleoedd blaenllaw Ymchwil ac Arloesi y DU i ddatblygu clwstwr CS.

Dywedodd Chris Meadows, Cyfarwyddwr, CSconnected: "Bydd ATLAS yn helpu i ddatblygu prosesau a gaiff eu hehangu gan bartneriaid clwstwr, gan alluogi cyfathrebu data'r genhedlaeth nesaf fel ffrydio cydran uchel a chysylltedd 5G, a galluoedd synhwyro gan gynnwys gallu dyfeisiau digidol i adnabod wyneb/ystum neu'r systemau electronig sy'n cynorthwyo gyrwyr i barcio eu ceir."

Mae ymchwil Dr Shutts yn cynnwys ffotoneg (astudio golau); ffiseg laserau; a dylunio, gwneud a phrofi laserau lled-ddargludydd cyfansawdd (CS) newydd ar gyfer cyfathrebu; synwyryddion atomig (clociau a magnetomedrau), synhwyro, a chymwysiadau biofeddygol.

Rhannu’r stori hon