Ewch i’r prif gynnwys

Tîm Caerdydd yn cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth negodi genedlaethol

26 March 2021

Mae dau fyfyriwr Cyfraith Caerdydd wedi rhoi eu bryd ar y wobr ar ôl cyrraedd rowndiau terfynol y Gystadleuaeth Negodi Genedlaethol eleni.

Dau fyfyrwyr LLB o’r drydedd flwyddyn, Tom Eastment ac Aaron Morant yw Tîm Caerdydd a byddant yn ymuno ag 11 deuawd arall yn rownd derfynol y gystadleuaeth, a gynhelir ar 27 Mawrth 2021.

Mae'r gystadleuaeth flynyddol, a noddir gan y Ganolfan Datrys Anghydfodau Effeithiol (CEDR), yn uchafbwynt yng nghalendr y gyfraith, gyda myfyrwyr o bob rhan o'r DU yn brwydro trwy rowndiau sydd wedi'u cynllunio i brofi eu sgiliau negodi. Mae'r gystadleuaeth yn canolbwyntio ar drafodaeth ar sail gydweithredol ac mae angen ymwybyddiaeth hyderus o ddiddordebau ehangach, opsiynau creadigol a thechnegau perswadio.

Cynhaliwyd rownd gynderfynol y flwyddyn hon ar 20 a 27 Chwefror trwy Zoom oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Fodd bynnag, fel mewn blynyddoedd blaenorol, roedd angen i dîm Caerdydd baratoi'n drylwyr o hyd ar gyfer eu senarios a oedd yn golygu eu bod yn cystadlu yn erbyn prifysgolion Reading a Nottingham Trent. Roedd eu senario cyntaf yn gofyn iddynt drafod sefyllfa ddamcaniaethol lle roedd adeiladu tyrbinau gwynt yn tresmasu ar ddyfroedd pysgota ac roedd eu hail senario yn ymwneud â mater eiddo deallusol a ddeilliodd o lyfr diet a ffitrwydd a ysgrifennwyd gan ddylanwadwr cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Julie Price sydd wedi gweithio gyda’r tîm, “Roedd Tom ac Aaron yn llysgenhadon gwych dros Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Mae'r ddau ohonyn nhw'n negodwyr medrus. Cyffrous oedd eu gwylio dros Zoom, ac yn amlwg cyflwynodd hyn ystod o agweddau rhyfedd a newydd ar arddull negodi’r myfyrwyr. Rwy'n edrych ymlaen at weld Tom ac Aaron yn cystadlu eto yn y rownd derfynol ac yn dymuno pob lwc iddyn nhw."

Gall myfyrwyr y gyfraith yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ddatblygu ystod o sgiliau trwy weithgareddau allgyrsiol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu cymwyseddau ymarferol gan gynnwys negodi a chyfweld â chleientiaid.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Gystadleuaeth Negodi Genedlaethol ar wefan CEDR.

Rhannu’r stori hon