Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn dechrau ar gyfer 2021

26 Chwefror 2021

Ers iddo ddechrau yn 2006, mae ein Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG gyda Hugh James wedi addasu ac esblygu. Y mis hwn, cychwynnodd grŵp newydd o fyfyrwyr weithio ar yr iteriad diweddaraf o'r cynllun. Ond y tro hwn, yn ystod pandemig.

Gan weithio o bell, dewiswyd 60 o fyfyrwyr ar gyfer Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG sy'n rhan o'n Huned Pro Bono lwyddiannus.

Nid yw'n syndod bod mesurau'r cyfnod clo wedi amharu'n sylweddol ar ein gweithgareddau Pro Bono wyneb yn wyneb. Fel arfer maen nhw'n galluogi myfyrwyr i gael profiad hanfodol, gan weithio'n rhad ac am ddim ar amrywiaeth o faterion cyfreithiol.

Fodd bynnag, roedd Hugh James yn benderfynol o barhau i weithio gyda ni a'n myfyrwyr.

Dywedodd Lisa Morgan, Pennaeth Gofal Nyrsio yn Hugh James, “Mae'r pandemig wedi cael effaith enfawr ar y cyfleoedd a gynigir i fyfyrwyr er mwyn iddynt gael y ddealltwriaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnynt i ddilyn gyrfa gyfreithiol. Mae'r cynllun hwn yn rhoi profiad go iawn iddynt o weithio gyda chleientiaid a datblygu sgiliau allweddol i ymarferwyr, yn ogystal â rhoi cyfle i ni weithio gyda chyfreithwyr y dyfodol. ”

Hyd at 2018, roedd ein cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn cynnwys myfyrwyr yn gweithio gyda chyfreithwyr a pharagyfreithwyr yn Hugh James i adennill ffioedd cartrefi nyrsio a dalwyd yn anghywir. Gan weithio'n bennaf ar ran perthnasau cleifion dementia, llwyddodd y cynllun i adennill dros £ 300mil mewn ffioedd a chynnig cyfle amhrisiadwy i'n myfyrwyr weithio ar achosion go iawn.

Yn fwy diweddar, addasodd y cynllun a daeth yn gyfle am brofiad gwaith a oedd yn cynnig y cyfle i'n myfyrwyr weithio yn adran Gofal Nyrsio Hugh James ar 'ffeiliau ffug'. Rhoddodd hyn brofiad hanfodol iddynt mewn maes arbenigol o'r gyfraith.

Diolch byth, mae Hugh James wedi ei gwneud hi'n bosibl i'n myfyrwyr barhau i ddefnyddio'r 'ffeiliau ffug' er nad oes modd ymweld â'u swyddfeydd mwyach. Mae hyn yn golygu, er gwaethaf yr amgylchiadau heriol, y gall y profiad amhrisiadwy hwn barhau.

Dywedodd Hannah Marchant, Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, “Rydym yn ddiolchgar iawn i dîm Gofal Nyrsio Hugh James, ac i’r Partner Lisa Morgan a’r cyfreithiwr Katie Morgan yn benodol, am eu parodrwydd i barhau i ddarparu cyfleoedd cyflogadwyedd a pro bono hanfodol i'n myfyrwyr, hyd yn oed yn yr amgylchiadau anodd rydym i gyd yn gweithredu ynddynt ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio bod y garfan hon o fyfyrwyr yn cael yr un faint o foddhad o'r cynllun â charfannau eraill."

Rhannu’r stori hon