Ewch i’r prif gynnwys

Edrych ar Islam yn 2021

28 Ionawr 2021

Cyfres Seminarau Rhithwir Cyhoeddus y Ganolfan Islam yn taflu golau ar yr ymchwil ddiweddaraf

Gan gyfuno ymchwil arweiniol ac arbenigedd lleol, nod seminarau cyhoeddus blynyddol y Ganolfan Astudiaethau Islam yw taflu golau ar y materion a'r pynciau sy'n effeithio ar Fwslimiaid yn y DU heddiw, a chyrraedd cynulleidfa ehangach wrth symud i fod yn fyw ac ar-lein.

Eleni, mae'r gyfres yn canolbwyntio ar bedwar pwnc, o'r maes rhyngwladol gyda rôl rhwydweithiau Ysgolhaig Islamaidd yn y gorllewin a dyfodiad Llundain fel hwb i ymledu meddylfryd Islamaidd byd-eang, i bynciau mwy lleol megis gweithredaeth menywod ym mosgiau'r Alban i waith ethnograffeg gyda dynion Mwslimaidd ifanc mewn un lleoliad yn Lloegr.

Yn ymuno â siaradwyr 2021 mae'r Athro Masooda Bano (Prifysgol Rhydychen), yr Athro Peter Mandaville (Prifysgol George Mason a chyn-Uwch Ymgynghorydd Adran Wladol UDA yn y Swyddfa Crefydd a Materion Byd-eang), Dr Khadijah Elshayyal (Prifysgol Hamid Bin Khalifa ac Ysgrifennydd Cyffredinol Rhwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain) a Dr Ashraf Hoque (UCL).   Bydd yr Athro Sophie Gilliat-Ray o Ganolfan Islamaidd y DU, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol Cyngor Mwslimaidd Cymru Dr Abdul Azim, ysgolhaig PhD Jameel Laiqah Osman, a Dr Haroon Sidat.

Yn siarad ar ran Canolfan Astudiaethau Islamaidd, dywedodd Dr Michael Munnik, Darlithydd Theorïau a Dulliau Gwyddorau Cymdeithasol:

"Er gwaethaf cyfyngiadau'r cyfnod clo presennol, rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ar ein sgyrsiau byw gyda chynulleidfa ryngwladol ochr yn ochr â'r hen wynebau o Gaerdydd a de Cymru sy’n dod i’n seminarau bob blwyddyn. Mae symud at ddigwyddiadau ar-lein oherwydd y pandemig yn golygu ein bod yn croesawu siaradwyr o dramor a gallwn gysylltu ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn astudiaethau Islamaidd heb iddynt orfod symud cam o’u cartrefi eu hunain. Rydym yn edrych ymlaen at ystod eang o drafodaethau brwd ar ôl pob sgwrs, fydd yn cael eu cynnal gyda'r nos yn y DU."

Bydd holl ddigwyddiadau 2021 yn cael eu cynnal yn rhithwir ar nos Fercher am 17:00 GMT. Mae'r darlithoedd yn rhad ac am ddim ond rhaid cadw lle ymlaen llaw.

Dyddiadau Seminarau 2021

Mae'r Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU, a agorwyd yn 2005, yn cynnal mentrau addysgol o safon sy'n cael effaith leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Ers 2009, mae ei Chyfres Flynyddol o Seminarau Cyhoeddus wedi cyflwyno'r ymchwil ddiweddaraf i'w chymuned leol yng Nghaerdydd. Mae wedi bod ar flaen y gad yn rhannu ei ymchwil ar-lein i filoedd o bobl yn fyd-eang drwy'r Cwrs Ar-lein Agored Enfawr: 'Mwslimiaid ym Mhrydain: Newidiadau a Heriau'.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gyfres o Seminarau Cyhoeddus y Ganolfan Islamaidd dilynwch #IUKCSem21 i ddysgu mwy am waith diweddaraf y Ganolfan Astudiaethau Islamaidd yn y DU ar Twitter.

Rhannu’r stori hon