Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen y Gyfraith a Ffrangeg yn cael ei chydnabod yng ngwobr Ffrengig Prydeinig

26 Ionawr 2021

Mae Cymdeithas Cyfreithwyr Ffrengig Prydeinig (Franco British Lawyer’s Society: FBLS) wedi dyfarnu Gwobr Academaidd y DU eleni i raglen Cyfraith a Ffrangeg (LLB) Caerdydd.

Dyfernir Gwobr Academaidd y DU bob blwyddyn i brifysgol yn y DU sy'n cynnig rhaglenni gradd sy'n hyrwyddo dealltwriaeth gyfreithiol Ffrengig Prydeinig. Mae rhaglenni a gydnabyddir gan wobr FBLS yn helpu myfyrwyr y gyfraith, academyddion, cyfreithwyr a barnwyr o ddwy ochr y Sianel i weithio gyda'i gilydd. Mae'n eu helpu i ddeall a gwerthfawrogi'r systemau Cyfraith Gwlad a Chyfraith Sifil a'r dulliau gwahanol iawn o resymu cyfreithiol y maent yn seiliedig arnynt.

Mae rhaglen y Gyfraith a Ffrangeg (LLB) yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi cael ei chynnal ers dros 20 mlynedd. Mae'r rhaglen nid yn unig yn caniatáu i'w myfyrwyr astudio Cyfraith Lloegr a Ffrangeg wrth ddysgu Ffrangeg, ond mae hefyd yn cynnig cyfle i ennill Licence en Droit yn ystod blwyddyn dramor yn Amiens neu Nantes. Y Licence en Droit yw'r radd genedlaethol yn y Gyfraith yn Ffrainc a all agor drysau i gyrsiau addysg uwch pellach ar lefel Meistr ac i gyrsiau hyfforddiant galwedigaethol cyfreithiol yn Ffrainc. Mae’r Drwydded yn gyflawniad gwych a fydd yn creu argraff ar gyflogwyr yn y DU ac yn Ffrainc.

Cyflwynwyd Gwobr Academaidd y DU i’r Ysgol ar 25 Ionawr 2021 mewn seremoni rithwir FBLS. Roedd yr Athro Stewart Field, Pennaeth y Gyfraith, a’r Dr Muriel Renaudin, arweinydd rhaglen y Gyfraith a Ffrangeg (LLB) ynghyd â nifer o fyfyrwyr o’r gorffennol a’r presennol yn y seremoni. Dyfarnwyd gwobr o £1000 i'r Ysgol i greu cronfa i gydnabod cyflawniad myfyrwyr rhagorol ar y rhaglen am y pum mlynedd nesaf (£200 y flwyddyn). Dewisir buddiolwyr y myfyrwyr am eu rhagoriaeth academaidd, ond hefyd am eu cymhelliant cryf i gyfrannu at wella cysylltiadau a dealltwriaeth gyfreithiol Ffrengig Prydeinig.

Dywedodd Dr Renaudin am y cyflawniad, “Mae hon yn anrhydedd wych i Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Rwy’n ddiolchgar i Gymdeithas Cyfreithwyr Ffrengig Prydeinig am gydnabod ein cyfraniad rhagorol i hyrwyddo perthnasoedd cyfreithiol Ffrengig Prydeinig ac am ein galluogi i ddathlu ein rhaglen radd ragorol yn y Gyfraith a Ffrangeg.”

Rhannu’r stori hon