Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyriwr yn dod yn Llawryfog Geiriau, gyda dau 'dro cyntaf'

14 Rhagfyr 2020

Mae myfyriwr graddedig mewn llenyddiaeth yn ennill pleidlais gyhoeddus fel dramodydd cyntaf Plymouth i fod yn Llawryfog

Y dramodydd o Plymouth - a chynfyfyriwr Caerdydd - yw Llawryfog Geiriau cyntaf erioed y ddinas.

Laura Horton (BA Llenyddiaeth Saesneg, 2006) yw'r dramodydd a'r fenyw gyntaf i gael rôl y llawryfog, gan gymryd yr awenau oddi ar y Bardd Llawryfog, Thom Boulton.

Gofynnwyd yn eang am y Llawryfog Geiriau newydd ac i ddod o hyd i grefftwr geiriau i ymgymryd â'r rôl greadigol newydd hon, gan gynrychioli'r ddinas forwrol mewn geiriau.

Dewisodd panel o bartneriaid ar draws y ddinas y rhestr fer o dri, gan gynnwys y dramodydd a’r cyfarwyddwr Jon Nash a’r bardd Caitlin Brawn, i fynd drwodd i’r bleidlais gyhoeddus gyntaf erioed ar gyfer y rôl.

Cyhoeddwyd Llawryfog Geiriau Plymouth mewn digwyddiad byw ar 4 Rhagfyr.

Yn ddramodydd a chyhoeddwr, mae gwaith Laura yn cynnwys y dramâu Giddy Tuppy (The Space, enillydd ONCOMM), A Summer of Birds (Plymouth Fringe, Toast of the Fringe), Labyrinth Diet (Theatr Arcola) a This I Believe (Theatr Brenhinol Plymouth, Exeter Phoenix ). Mae hi'n arwain grwpiau ysgrifennu dramâu yn rheolaidd ac wedi dilyn comisiynau ar gyfer y Theatr Genedlaethol, Theatr Brenhinol Plymouth a Thŷ Somerset fel cyhoeddwr.

Dros ei dwy flynedd fel Llawryfog, bydd Laura yn ymateb i gyfres o gomisiynau gan bartneriaid a sefydliadau ledled y ddinas forwrol, gan gynnal cyfres o ddigwyddiadau i'r cyhoedd, gan gynnwys un i bobl ifanc, yn ogystal â chynrychioli'r ddinas ar adegau yn y calendr dinesig.

Esboniodd Prif Weithredwr Diwylliant Plymouth, Hannah Harris, y nodau y tu ôl i'r rôl newydd:

“Roeddem am gael y cyfle hwn i ddathlu amrywiaeth gwaith llenyddol yn y ddinas o farddoniaeth i ysgrifennu dramâu i'r gwaith llafar ac roedd hyn yn sicr yn wir am y cyflwyniadau a gawsom. Mae’n bwysig bod y Llawryfog Geiriau yn gysylltiedig â dinas Plymouth ac yn angerddol amdani, ac mae hynny'n sicr yn wir am Laura. ”

Wrth siarad am ei phenodiad, dywedodd Laura:

"Mae bod y fenyw gyntaf yn y rôl yn teimlo'n arwyddocaol ac rwy'n gwybod nad fi fydd yr olaf. Rwy'n gyffrous i archwilio'r rôl hon fel y dramodydd cyntaf, gan fwrw goleuni ar fywyd, diwylliant a straeon y ddinas hanesyddol gyfoethog hon. Rydw i mor ddiolchgar i Brifysgol Caerdydd am y gefnogaeth yn ystod y bleidlais. Cefais amser mor wych yn y brifysgol ac mae wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad fy ysgrifennu."

Ei chomisiwn Llawryfog Geiriau cyntaf yw Caring and supporting one another: exploring how the community of Plymouth comes together.

Literature Works, Plymouth Culture a The Box sydd wedi gwneud y rôl newydd, Llawryfog Geiriau Plymouth, yn bosibl.

Rhannu’r stori hon