Ewch i’r prif gynnwys

MArch student Jacques Doody receives highly commended postgraduate award in the AJ Student 2020 Awards

6 Hydref 2020

Dreamland: Samson
Dreamland: Samson

Y myfyriwr MArch Jacques Doody wedi derbyn gwobr ôl-raddedig uchel ei bri yng Ngwobrau Myfyrwyr Cyfnodolyn Penseiri 2020 am ei brosiect Dreamland: Samson.

Gan ddechrau’r gyda’r datganiad ‘Argyfwng hinsoddol yw hwn’, creodd Jacques Dreamland; parc thema hunangynhaliol ar atol ynysig yn Ynysoedd Sili sy’n wynebu effeithiau cynydd lefel y môr a hinsawdd sy’n newid. Mae’r parc yn cynnig encilfa i ddioddefwyr pryder hinsoddol, sy’n gyflwr meddygol cydnabyddedig bellach, ynghyd ag adferiad ac addysg gyfannol drwy gyfres o atyniadau parc thema ysgogol. Drwy harneisio pŵer chwarae a dychmygu, mae’r parc yn cynnig y cyfle i ymwelwyr brofi synnwyr newydd o ymhyfrydu a’r gallu i lunio dyfodol mwy cadarnhaol.

The winning design, Dreamland: Samson
The winning design, Dreamland: Samson

Disgrifiodd y beirniaid y prosiect yn ‘anarferol tu hwnt’ a ‘hiraethus’, gan ddweud iddo godi gwên arnynt. Gan ddatgan bod: “y prosiect hwn yn ochrgamu naratif pensaernïol traddodiadol, gan ddangos llawer o bersonoliaeth – rhywbeth wirioneddol wahanol i unrhyw un o’r lleill.”

Dywedodd tiwtoriaid XVIII 1.5 gradd, Elly Deacon Smith a Matt Hayes o Arbor Architects a arweiniodd y prosiect myfyrwyr:

‘Rydym wrth ein boddau bod gwaith Jac wedi’i Gymeradwyo’n Uchel yng Ngwobrau Myfyrwyr AJ 2020. Cydnabyddiaeth gymwys yw hon o ansawdd rhagorol ei waith, yr ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangosodd drwy’r hyn fu’n flwyddyn arbennig o heriol yn y pendraw, a’i ddehongliad chwareus a hudolus o’r briff oedd yn seiliedig ar gynaliadwyedd. Pleser go iawn oedd addysgu Jacques, ac nid oes amheuaeth yr aiff ymlaen i wneud pethau mawr yn ei yrfa yn y dyfodol.’

Meddai Jac:

“Rwyf y tu hwnt i anrhydedd a sioc o gael Canmoliaeth Uchel am Wobr Myfyriwr AJ 2020. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol ond mae hyn hefyd wedi caniatáu imi ganolbwyntio ar fy nhraethawd ymchwil fel pwynt seibiant; herio fy niffiniad fy hun o gynaliadwyedd y gellir ei weld mewn goleuni newydd o ganlyniad i'r pandemig. Diolch yn dragwyddol i Elly a Matt am eu cefnogaeth ddiwyro trwy gydol y flwyddyn i mi a fy uned stiwdio o dan amgylchiadau newydd i bob un ohonom ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Dr Mhairi McVicar a thîm y cwrs am fod mor gyflym yn darparu ar gyfer y newid mewn amgylchiadau. bod angen i ni i gyd ddod i arfer â hi eleni; darparu cefnogaeth i bawb ac anogaeth i bwysicaf oll aros yn bositif! ”

I weld gwaith myfyrwyr eraill o’r Uned, gweler WSA: Gwefan Arddangosfa’r Haf

I ddarganfod mwy am y cwrs Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch) ac yn awr i wneud cais, ewch i dudalennau'r cwrs.

Rhannu’r stori hon