Ewch i’r prif gynnwys

Syntheseiddio’r dystiolaeth yn ystod y pandemig: myfyrwyr ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn ymateb i’r her

24 Medi 2020

COVID-19 Community Journal Club

Yn fuan ar ôl i'r Brifysgol ddechrau ar gyfnod clo ym mis Mawrth, cyhoeddodd myfyrwyr, myfyrwyr ôl-ddoethurol ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ar draws yr Ysgol Meddygaeth rifyn cyntaf clwb cyfnodolyn cymunedol COVID-19.

Sefydlwyd clwb y cyfnodolyn, sydd newydd rannu ei 18ed argraffiad, i grynhoi ac adolygu'r maint enfawr o wybodaeth sy'n cael ei rhannu o ddydd i ddydd, yn bennaf i gefnogi ymdrechion clinigol ac ymchwil clinigwyr a gwyddonwyr lleol.

Yn ogystal â chael ei werthfawrogi gan gydweithwyr yn yr Ysgol Meddygaeth, Ysbytai Caerdydd a'r Fro a Felindre, fe'i rhannwyd â'r Gymdeithas Gofal Dwys ac (ar gais), gyda thimau Matt Hancock (a oedd yn enwedig eisiau gwybod mwy am gelloedd T) a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yn fwy na hynny, mae clwb y cyfnodolyn wedi bod yn rhan o drafodaethau a gynhaliwyd gan Gymdeithas y Meddygon, a dynnodd sylw at wahanol fodelau cyhoeddi gan gynnwys manteision ac anfanteision gweinyddion rhagargraffu a sut y gallwn ni, fel cymuned o wyddonwyr helpu i sicrhau bod y wyddoniaeth fwyaf dibynadwy yn cael ei dosbarthu a'i rhannu mor gyflym â phosib.

Mae’r tîm o Gaerdydd bellach wedi uno â thîm tebyg ym Mhrifysgol Rhydychen; mae'r timau yn gweithio gyda'i gilydd i atgyfnerthu eu gwybodaeth hollgynhwysfawr am COVID-19 i gynhyrchu a chyhoeddi adolygiadau "byw" mewn cyfnodolyn newydd gan Wasg Prifysgol Rhydychen o'r enw Open Immunology.

Dywedodd Yr Athro Paul Moss, sy’n arwain consortiwm ledled y DU (gan gynnwys Caerdydd) sydd wedi’i hariannu gan UKRI ar imiwnopatholeg COVID-19, “Rwy'n credu bod y rhain yn ardderchog – y rhai gorau sydd ar gael o bell ffordd ac o ansawdd uchel iawn!”

Da iawn i chi i gyd am ymateb i her COVID-19.

Gweld holl rifynnau Clwb y Cyfnodolyn Cymunedol

Rhannu’r stori hon

Mae’r Ysgol yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.