Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilydd CNGG yr MRC yn derbyn grant cychwynnol Cyngor Ymchwil Ewrop

7 Medi 2020

Woman drinking tea
The study is aiming to recruit 3,000 women

Mae ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd wedi derbyn grant clodwiw sy'n ceisio helpu gwyddonwyr ac ysgolheigion ar ddechrau eu gyrfaoedd i adeiladu eu timau eu hunain a chynnal ymchwil arloesol.

Mae Dr Arianna di Florio, o Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg yr MRC (CNGG yr MRC), yn un o 436 o bobl i fod wedi ennill grant cychwynnol fel rhan o gystadleuaeth 2020 Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC).

Mae'r cyllid, sy'n werth cyfanswm o €677 miliwn, yn rhan o raglen Ymchwil ac Arloesi yr UE, Horizon 2020.

Dyfarnwyd €1.5 miliwn i Dr di Florio, a fydd yn astudio Saernïaeth Genetig Anhwylderau Seiciatrig sy'n gysylltiedig â Steroidau Rhyw (GASSP).

Dywedodd Dr di Florio: "GASSP yw'r astudiaeth geneteg foleciwlaidd gyntaf o'r sensitifrwydd seiciatryddol i newidiadau hormonau rhyw. Ein nod yw recriwtio mwy na 3,000 o ferched sy'n byw gydag anhwylderau seiciatryddol sy'n gysylltiedig yn arleisiol â newidiadau mewn hormonau rhyw.

"Hon fydd y garfan fwyaf o ferched sy'n profi'r cyflyrau hyn hyd yma. Bydd yn ein helpu i nodi a chyrraedd dioddefwyr, gan ei gwneud yn haws iddynt gymryd rhan mewn ymchwil, a bydd yn ein galluogi i gynnal dadansoddiadau soffistigedig, gan integreiddio gwybodaeth glinigol a seico-gymdeithasol hydredol fanwl â data cyfanredol genomau ac anodiadau swyddogaethol."

Fel rhan o'r prosiect, bydd Dr di Florio yn gweithio ochr yn ochr â'r Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl (NCMH) i sefydlu cydweithrediad â menywod sy'n byw â'r anhwylderau hyn.

"Hon fydd y garfan fwyaf o ferched sy'n profi'r cyflyrau hyn hyd yma. Bydd yn ein helpu i nodi a chyrraedd dioddefwyr, gan ei gwneud yn haws iddynt gymryd rhan mewn ymchwil, a bydd yn ein galluogi i gynnal dadansoddiadau soffistigedig, gan integreiddio gwybodaeth glinigol a seico-gymdeithasol hydredol fanwl â data cyfanredol genomau ac anodiadau swyddogaethol."
Yr Athro Ian Jones Director, National Centre for Mental Health

Mae'r rhai sydd wedi derbyn grantiau yn grŵp amrywiol gyda 40 cenedligrwydd gwahanol. Ymhlith yr enillwyr, mae 20 o ymchwilwyr yn symud i Ewrop o ymhellach i ffwrdd o ganlyniad i’r cyllid. Bydd y rhai sydd wedi derbyn grantiau’n cael eu lleoli mewn 25 o wledydd ledled Ewrop, gyda'r Almaen, y DU, yr Iseldiroedd a Ffrainc yn brif leoliadau. Dewiswyd tua 13% o geisiadau am arian yn y rownd hon.

Dywedodd Dr di Florio: "Rwy'n gobeithio y bydd GASSP yn cyfrannu at gael gwared ar y stigma sydd ynghlwm wrth anhwylderau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig ag atgenhedlu benywaidd trwy ddarparu gwybodaeth hawdd ei deall ar sail tystiolaeth, a mynd i'r afael â'r bwlch rhwng y rhywiau mewn seiciatreg a amlygwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd.

"Hoffwn ddiolch i'm cydweithwyr yn CNGG yr MRC a’r NCMH am eu cefnogaeth."

Rhannu’r stori hon