Ewch i’r prif gynnwys

Pwerau benthyg yn cael eu trafod yn y Senedd

24 June 2020

Senedd Building in Cardiff Bay

Bydd y galw am estyn gallu Llywodraeth Cymru i fenthyg arian yn cael ei amlygu mewn trafodaeth yn y Senedd yr wythnos hon.

Mae diwygiad Llywodraeth Cymru i dadl â gwrthwynebiad y Ceidwadwyr ar Covid-19 a'r economi yn croesawu argymhelliad Canolfan Llywodraethiant Cymru, ynghyd â llwyth o sefydliadau eraill, y dylid dod â'r cyfyngiadau ar allu Cymru i fenthyg i ben er mwyn ariannu ymateb mwy trylwyr i bandemig Covid-19.

Mewn adroddiad gan raglen Dadansoddi Cyllid Cymru ym mis Ebrill, nododd ymchwilwyr y gallai dileu'r cyfyngiadau ar ostyngiadau o Gronfa Wrth Gefn Cymru roi £155 miliwn o wariant ychwanegol ‘o ddydd i ddydd’ ar gyfer 2020-21.

Dywedodd Guto Ifan, a oedd yn ysgrifennu ar y pryd:

"O ystyried maint yr argyfwng iechyd ac economaidd o ganlyniad i bandemig Covid-19, mae angen diwygiadau brys er mwyn i Lywodraeth Cymru allu ymateb mewn ffordd sy'n diwallu anghenion ein dinasyddion."

Bydd ymchwil newydd o raglen Dadansoddi Ariannol Cymru yn ategu effaith Covid-19 ar sectorau allweddol gweithlu ac economi Cymru ymhellach.

Rhannu’r stori hon