Ewch i’r prif gynnwys

Meddygon a deintyddion wedi’u henwi’r GORAU yng Nghymru

04 Ebrill 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Deanery Best Winners

Mae meddygon Cymru wedi'u hanrhydeddu gan Ddeoniaeth Cymru, ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cydnabuwyd yr enwebeion llwyddiannus yng ngwobrau blynyddol BEST/BSAS am eu rhagoriaeth wrth hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol meddygol a deintyddol.

Cafodd Dr Alison Van Buren, meddyg teulu ym Meddygfa Townsgate, Casnewydd; Dr Harsha Reddy, Ymgynghorydd Gofal Critigol yn Ysbyty Maelor, Wrecsam; Dr Farid Ghalli, Meddyg Arbenigol mewn Arenneg yn Ysbyty Athrofaol Cymru; a Dr Madhuri Kodliwadmath, Arbenigwr Cyswllt mewn Obstetreg a Gynaecoleg yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru eu henwi'n hyfforddwyr GORAU y flwyddyn.

Yn ôl yr Athro Derek Gallen, Deon Uwchraddedigion Deoniaeth Cymru: "Mae Deoniaeth Cymru yn arbennig o falch o fod wedi datblygu gwobrau BEST/BSAS i gydnabod y safonau uchel o addysg feddygol a deintyddol yng Nghymru.

"Unwaith eto, mae’r safonau wedi bod yn uchel iawn ac maent yn adlewyrchu amser ac ymrwymiad y meddygon a’r deintyddion sydd ar flaen y gad ym meysydd addysg a hyfforddiant.

"Mae gwobrau BEST/BSAS yn ddathliad teilwng ar gyfer y rhai sydd wedi’u henwebu gan eu hyfforddeion am yr amser a'r ymdrech y maent wedi’u rhoi i’r rôl.

Yn ogystal, cyflwynwyd Gwobr Gydnabyddiaeth y Deon i'r Athro Chris Callander, Is-Ddeon Deoniaeth Cymru, am ei wasanaethau ym maes Addysg Feddygol.

Mae'r gwobrau’n rhan o raglen 'Goruchwylio Llwybr i Ragoriaeth’ sy’n ceisio sicrhau rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol drwy ddatblygu a chefnogi goruchwylwyr a hyfforddwyr clinigol addysgol o safon ledled Cymru.

Mae gwobrau blynyddol BEST/BSAS bellach yn rhan o Wobrau Athro Clinigol y Flwyddyn BMA/BMJ.

Cafodd pedwar enillydd y wobr Fwrsari Addysg Feddygol gwerth £3,000 hefyd.

Rhannu’r stori hon