Ewch i’r prif gynnwys

Myfyriwr yn cipio’r Gadair yn yr Eisteddfod Ryng-golegol

24 Mawrth 2016

Llongyfarchiadau mawr i Gethin Wynn Davies, myfyriwr Y Gyfraith a’r Gymraeg yn ei drydedd flwyddyn, am gipio Cadair yr Eisteddfod Ryng-golegol a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 27 Chwefror.

Cerdd ar y testun Cam oedd y gofyniad, ac yn ôl y beirniad Dr Llŷr Gwyn Lewis, llwyddodd Gethin i:  “ffrwyno’r gynghanedd a’i throi i’w felin ei hun, gan ganu’i genadwri yn ffres, yn ddi-wastraff ac yn gyfoes ... Mae hon yn gerdd gynnil dros ben, ac yn sicr dyma gyfanwaith mwyaf gorffenedig y gystadleuaeth hefyd.”

Cafodd nifer o fyfyrwyr yr Ysgol lwyddiant yn y tasgau gwaith cartref ac hefyd ar lwyfan yr Eisteddfod, llongyfarchiadau mawr i bawb!

Cafodd un o fyfyrwyr Cymraeg i Bawb, Yann Guillaume Nurismloo, lwyddiant yn y cystadlaethau gwaith cartref i ddechreuwyr pur.

Dywed Dr Angharad Naylor, Rheolwr Prosiect Cymraeg i Bawb: “Mae llwyddiant Yann yn arbennig gan mai dim ond ers mis Hydref y mae’n dysgu Cymraeg. Rwyf wrth fy modd fod Cymraeg i Bawb wedi profi i fod yn llwyddiant mawr, ac rwy’n edrych ymlaen at  ehangu darpariaeth Cymraeg i Bawb yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.”

Rhannu’r stori hon