Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithas y Gyfraith yn ennill gwobr ymgysylltu mewn seremoni wobrwyo flynyddol

26 Mawrth 2020

Cardiff Law Society represented by Tom Eastment (Careers Liaison), Annalie Greasby (Secretary), Bella Gropper (President) and Joe Del Principe (Treasurer)
Cynrychiolwyd Gymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd gan Tom Eastment (Cyswllt Gyrfaoedd), Annalie Greasby (Ysgrifennydd), Bella Gropper (Arlywydd) a Joe Del Principe (Trysorydd)

Bu Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn dathlu yng Ngwobrau Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith LawCareers.Net y mis hwn lle enillon nhw wobr 'Ymgysylltu Gorau'.

Mae Gwobrau Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith LawCareers.Net yn cydnabod ymrwymiad cymdeithasau myfyrwyr ar draws y wlad sy'n cefnogi eu haelodau gyda gweithgareddau sy'n cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd a chymdeithasol.

Teithiodd aelodau o Gymdeithas y Gyfraith yr Ysgol i Lundain i'r seremoni wobrwyo flynyddol lle'r oedden nhw wedi'u henwebu mewn dau gategori; 'Ymgysylltu Gorau' a 'Cymdeithas Orau yn Gyffredinol' ar 12 Mawrth 2020.

Er gwaethaf cystadleuaeth ragorol o Brifysgolion Aberystwyth, Birmingham a Nottingham, Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd gipiodd y wobr 'Ymgysylltu Gorau' ar ôl i lu o enwebiadau gan eu haelodau eu gosod ar restr fer y categori.

Mae Cymdeithas y Gyfraith yn gyfrifol am gynnig cyfleoedd allgyrsiol i'w 470 o aelodau sy'n mynd y tu hwnt i'w mantolen academaidd. Mae'r 17 aelod o'r pwyllgor yn llunio cylchlythyr wythnosol ac yn defnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol i sgwrsio gyda'u cymheiriaid o'u diwrnod cyntaf yn yr Ysgol. Ar hyn o bryd mae gan y gymdeithas 850+ o ddilynwyr ar Instagram, 2,700 o ddilynwyr Twitter a 3,400 yn eu hoffi ar Facebook.

Mae ymgysylltu'n dechrau cyn gynted ag y bydd myfyriwr yn cofrestru i astudio'r Gyfraith gyda sesiwn holi ac ateb ddechrau mis Medi. Ar adeg a all beri braw i fyfyrwyr newydd, mae Cymdeithas y Gyfraith yn helpu drwy ateb cwestiynau ar amrywiol bynciau sy'n cynnwys prynu gwerslyfrau, mynychu dosbarthiadau a gwaith paratoi at diwtorialau.

Wrth i'r aelodau fynd drwy eu hastudiaethau, mae'n bosibl iddyn nhw ymuno â nifer o weithgareddau y mae'r gymdeithas yn helpu i'w trefnu fel Taith Gerdded elusennol flynyddol y Gyfraith, nosweithiau cymdeithasol (yn cynnwys parti Nadolig), a digwyddiadau gyrfaoedd ar y cyd â chwmnïau Cyfreithwyr (lleol ac ymhellach yn Llundain). Mae'r gymdeithas hefyd yn trefnu digwyddiadau i fyfyrwyr ar wahân i rai'r Gyfraith fel digwyddiad amrywiaeth blynyddol gyda gwesteion o amrywiol broffesiynau'n rhannu eu profiadau o amrywiaeth yn y gweithle gyda'r myfyrwyr sy'n bresennol.

Wrth siarad ar ôl y fuddugoliaeth dywedodd y Llywydd Bella Gropper, "Rwyf i mor falch o'r pwyllgor cyfan am eu gwaith caled a'u diwydrwydd eleni, sydd wedi arwain at y llwyddiant hwn. Yn bennaf oll, rydym ni'n falch i gynrychioli Prifysgol Caerdydd ac Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, ac yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth anhygoel maen nhw wedi'i chynnig i ni drwy gydol y flwyddyn."

Rhannu’r stori hon