Ewch i’r prif gynnwys

Dathlu 30 mlynedd o UNCRC Cymru

29 January 2020

Celebrating 30 years of the UNCRC
Celebrating 30 years of the UNCRC

Ar yr 20fed o Dachwedd 2019, dathlodd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) eu 30ain pen-blwydd gyda diwrnod gwych o weithdai a rhwydweithio.

Diwedd mis Tachwedd, mynychodd llysgennad myfyrwyr Community Gateway, Andrea Drobna, a Nirushan Sudarsan o Fforwm Ieuenctid Grange Pavilion ddigwyddiad rhwydweithio i ddathlu 30 mlynedd o’r UNCRC yng Nghymru. Llenwyd y digwyddiad trwy'r dydd a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Caerdydd Mercure gyda chyfleoedd i gysylltu â sefydliadau eraill sy'n cefnogi pobl ifanc a gweithdai i drafod hawliau sylfaenol plant a sut y gallwn wneud unigolion yn fwy ymwybodol o'r hawliau hyn. Ymhlith rhai o’r siaradwyr allweddol roedd Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru, Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.

Trwy gydol y digwyddiad, cyflwynodd Andrea a Nirushan Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange a siarad am lansiad Pafiliwn Grange newydd i unigolion o sawl sefydliad gwahanol. Rhai o'r sefydliadau y gwnaethom gysylltu â oedd Play Wales, sy'n codi ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl pobl ifanc i chwarae, ynghyd â TGP Cymru sy'n cynorthwyo plant, pobl ifanc a theuluoedd bregus ac ymylol yng Nghymru.

Ar y cyfan, roedd yn ddigwyddiad gwych i'w fynychu, ac roeddem yn ddiolchgar iawn i allu dathlu gyda'r holl sefydliadau anhygoel eraill a wahoddwyd. Fe wnaethon ni ddysgu llawer am hawliau plant a byddwn yn sicrhau ein bod ni'n cofio popeth a ddysgon ni wrth drefnu digwyddiadau i bobl ifanc yn Grangetown.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, ac rydym yn edrych ymlaen at fynychu digwyddiadau UNCRC yn y dyfodol!

Rhannu’r stori hon