Ewch i’r prif gynnwys

Creu cysylltiadau yng Nghaerdydd

29 January 2020

C3SC
Building connections in Cardiff

Ar y 23ain o Ionawr, mynychodd aelodau tîm Porth Cymunedol ddigwyddiad rhwydweithio Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn Llyfrgell Rhiwbina i helpu i adeiladu cysylltiadau rhwng grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol. Roedd yn brynhawn gwych ar y cyfan, ac roedd yn bleser cwrdd â'r holl gynrychiolwyr o'r gwahanol sefydliadau.

Thema'r digwyddiad oedd hybu cyfleoedd iechyd a lles ar draws gwahanol gymunedau yng Nghaerdydd. Roedd y prynhawn yn cynnwys cyfleoedd i rwydweithio â sefydliadau eraill, ynghyd â chyfres o weithdai a ofynnodd inni feddwl yn gyntaf am yr hyn y mae iechyd a lles yn ei olygu i ni yn unigol, ac yna sut y gall grwpiau lleol gyfrannu at iechyd a lles lleol.

Gwnaethom orffen gydag edrych ar heriau i wella iechyd a lles mewn cymunedau, gyda phob grŵp yn canolbwyntio ar fater penodol ac yn edrych ar atebion pendant. Edrychodd ar ran Pafiliwn Grange yn benodol ar faterion ymddiriedaeth a chodi arian, gan gynnig cyfraniadau fel creu gofodau niwtral, anfeirniadol lle gall unigolion gysylltu, ynghyd â dangos tystiolaeth o'r effaith y mae sefydliad yn ei chael ar gymuned a gwrando ar adborth aelodau o'r gymuned. .

Diolch unwaith eto i C3SC am roi'r cyfle inni fynychu'r digwyddiad hwn, ac edrychwn ymlaen at fynychu mwy yn y dyfodol!

Rhannu’r stori hon