Ewch i’r prif gynnwys

Pafiliwn Grange Mae CIO yn cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) cyntaf

17 December 2019

Grange Pavilion AGM
Grange Pavilion AGM meeting

Ar y 9fed o Ragfyr, 2019, cynhaliodd CIO Pafiliwn Grange ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) cyntaf.

Ymgasglodd aelodau ar fwrdd, preswylwyr, cyllidwyr ac aelodau Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange yn Tramshed Tech, a gynhaliodd y cyfarfod yn garedig, i dderbyn gwasanaeth yr elusen. yr Adroddiad Blynyddol cyntaf a chlywed y newyddion diweddaraf am yr adeilad.

Roedd yn hyfryd cwrdd â thrigolion a chlywed eu meddyliau am yr adeilad a'r prosiect newydd yn ei gyfanrwydd. Roedd yr adborth yn gadarnhaol, gydag un preswylydd yn dweud: “Mae pobl yn gyffrous! Cadwch y positifrwydd i fynd!”

Roedd yn hyfryd gweld nifer o Glwb Ieuenctid Pafiliwn y Grange yn mynychu'r CCB ac yn arbennig o wych clywed y bydd un o'u haelodau'n ymuno â'r bwrdd yn 2020 i sicrhau bod pobl ifanc yn cael dweud eu dweud yn y datblygiad parhaus. o Grange Pavilion. Ac yn olaf, roedd yn wych croesawu Joe Redmond o'r Loteri Genedlaethol a Stephen Rogers o Glwb Rotari Bae Caerdydd fel cyllidwyr y prosiect adeiladu cyfalaf. Cawsom dair awr wych yn cwrdd â phobl newydd, clywed meddyliau, cymryd cwestiynau a dathlu taith y prosiect hyd yn hyn.

Rydym eisoes yn edrych ymlaen at CCB y flwyddyn nesaf! Cliciwch yma os hoffech ddarllen adroddiad blynyddol 2018/19.

Share this story