Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr o’r Ysgol Fferylliaeth yn camu’n ôl mewn amser i ddathlu canmlwyddiant

18 Tachwedd 2019

James Birchall, Louise Hughes, Ryan Mootoo a Sion Coulman
James Birchall, Louise Hughes, Ryan Mootoo a Sion Coulman

Ar 8 Hydref 1919, agorodd Coleg Fferylliaeth Cymru ei ddrysau am y tro cyntaf, a chanrif yn ddiweddarach, gwnaeth y garfan bresennol o fyfyrwyr fferylliaeth roi eu gwisgoedd Edwardaidd amdanynt, tynnu’r llwch oddi ar eu padiau a’u pensiliau, a mwynhau diwrnod o ddarlithoedd a gweithdai fel y byddent wedi gwneud ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

Darlunio Dail
Darlunio Dail

Yn ei chanfed flwyddyn, mae’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol wedi cynllunio cyfres o ddathliadau i’w rhanddeiliaid, ei staff a’i chynfyfyrwyr, ond i’r garfan bresennol o fyfyrwyr, roeddynt am wneud rhywbeth arbennig iawn.

Lisa Davies, Brian Jones a Matt Ivory.
Lisa Davies, Brian Jones a Matt Ivory.

Cafodd staff eu gwahodd i wisgo yn ôl ffasiwn Prydain Edwardaidd a chyflwyno gwersi mewn pynciau y byddai myfyrwyr fferylliaeth wedi’u cael ym 1919. Roedd arlunio dail, dehongli Lladin, materia medica, plygu powdr a rholio pils yn weithgareddau beunyddiol, ynghyd â darlithoedd ar wenwynau a sesiwn cemeg ymarferol gydag aspirin.

Heather Pardoe, Alex White, Steluta Gramma, Andreas Brancale ac Arwyn Jones
Heather Pardoe, Alex White, Steluta Gramma, Andreas Brancale ac Arwyn Jones

Er mwyn sicrhau cywirdeb hanesyddol, manteisiodd yr Ysgol ar dalentau Briony Hudson a Heather Pardoe, hanesydd yr Ysgol a Phrif Guradur dros Fotaneg a Phaill i Amgueddfa Caerdydd, yn y drefn honno. Gan gynghori’r staff academaidd, pwysleision nhw bwysigrwydd y cyd-destun cyfoes wrth gynhyrchu cynnwys, gan roi golwg clir ar sut roedd pethau’n cael eu gwneud yn y gorffennol a sut arweinion nhw at dechnegau cyfoes.

Sion Coulman yn trafod plygu powdr â myfyrwyr
Sion Coulman yn trafod plygu powdr â myfyrwyrv

“Mae cynifer o bethau yr un fath ag sydd wedi newid, meddai Hudson. “Mae’r sgiliau ymarferol, y proffesiynoldeb, y manylder...a’r wyddoniaeth y tu ôl i’r meddyginiaethau – nid yw’r pethau hyn wedi newid y prif egwyddorion mewn gwirionedd.”

Steve Morris, Youcef Mehellou, Thomas Robertshaw, Olivia Lambourne a Chris Thomas
Steve Morris, Youcef Mehellou, Thomas Robertshaw, Olivia Lambourne a Chris Thomas

Ynghylch y diwrnod, ychwanegodd yr Athro James Birchall, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, “roedd ein Diwrnod Camu’n Ôl mewn Amser yn gyfle bendigedig i’n staff a’n myfyrwyr ddod at ei gilydd i ddathlu ein hanes a’n cyflawniadau, ac edrych ymlaen at y ganrif nesaf o addysg fferyllol yng Nghaerdydd.”

Liz Roche ac Emma Lane
Liz Roche ac Emma Lane
Ellie Hoare, Allan Cosslett, Briony Hudson a Lizanne Duckworth
Ellie Hoare, Allan Cosslett, Briony Hudson a Lizanne Duckworth
Brian Jones teaching pill rolling to the students
Brian Jones teaching pill rolling to the students
Yr Ysgol wedi ymgynnull y tu allan i Adeilad Redwood.
Yr Ysgol wedi ymgynnull y tu allan i Adeilad Redwood.

Rhannu’r stori hon