Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd Canmlwyddiant Ysgol Fferylliaeth

04 Tachwedd 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ar 19eg Medi, dechreuodd Ysgol Fferylliaeth a’r Gwyddorau Fferyllol ddathlu ei chanmlwyddiant trwy gynnal cynhadledd yn Adeilad Haydn Ellis. Diben yr achlysur oedd nodi canrif o ragoriaeth ysgolheigaidd ac ystyried heriau a chyfleoedd y dyfodol ym maes fferylliaeth.

Roedd nifer o siaradwyr gwadd enwog yno. Ar ôl i Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Mark Gumbleton, agor y gynhadledd, soniodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, am ddyfodol fferylliaeth yng Nghymru a gwaith ardderchog Prifysgol Caerdydd ynghylch hyfforddi fferyllwyr y dyfodol.

Oliver Williams, Vaughan Gething, Gary Baxter, Mark Gumbleton
Oliver Williams, Vaughan Gething, Gary Baxter, Ed Bridges, Mark Gumbleton

“Mae cydnabyddiaeth bod Ysgol Fferylliaeth a’r Gwyddorau Fferyllol yn un o brif ysgolion y deyrnas yn y maes hwn,” meddai gan ychwanegu, “Ymhlith y proffesiynolion sy’n gweithio yn ein cymunedau, mae fferyllwyr yn rhoi gwasanaeth gwerthfawr iawn trwy helpu i reoli clefydau parhaus, rhoi cynghorion a rhagnodau a chynnig Gwasanaeth yr Afiechydon Cyffredin.”

Ar ôl araith y gweinidog, ymhelaethodd Prif Swyddog Fferyllol Cymru, Andrew Evans, ar y syniadau hynny gan ddisgrifio trywydd fferylliaeth tuag at 2030 pan fydd fferyllwyr yn helpu cleifion i ddeall eu clefydau a’u moddion yn well yn ogystal â chanolbwyntio ar hwyluso’r deilliannau gorau trwy ddulliau megis rhagnodi, gyrru arloesedd, rhoi moddion ar gael i bawb a chynnig gofal heb ffiniau.

Vaughan Gething AC y Mark Gumbleton
Vaughan Gething AC y Mark Gumbleton

Y siaradwr olaf oedd Prif Wyddonydd Cymdeithas Frenhinol Fferylliaeth, Gino Martini, a ddisgrifiodd sut y bydd triniaethau’n newid yn y degawdau sydd i ddod ac effaith hynny ar rôl fferyllydd. Cyflwynodd i’r Athro Gumbleton gerdyn pen-blwydd ar gyfer yr ysgol, hefyd.

Meddai’r Athro Gumbleton, “Heddiw, edrychon ni at y dyfodol a sut y gall ysgol fferyllol flaenllaw barhau i fireinio’r addysg a’r hyfforddiant y bydd eu hangen i hwyluso dyheadau unigolion, galwedigaeth fferylliaeth a gofal i gleifion. Yn yr ysgol hon, rydyn ni’n cydnabod y cyfrifoldeb enfawr hwnnw rydyn ni’n ei ysgwyddo ar y cyd â llawer o bobl eraill. Rwy’n parhau i gael fy ysbrydoli gan fferylliaeth fodern a’r modd y gall ddatblygu.”

Rhannu’r stori hon