Ewch i’r prif gynnwys

University Professor appointed Editor-in-Chief of new American Physiological Society journal

21 Hydref 2019

Professor Ole Petersen

Mae academydd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Ole Petersen, wedi’i benodi’n Brif Olygydd Sefydlol Function, y cyhoeddiad diweddaraf gan y Gymdeithas Ffisiolegol Americanaidd.

Amserlennir i Function lansio yn 2020, a bydd yn cynnig canolbwynt mynediad-agored, amlddisgyblaethol ar gyfer erthyglau proffil uchel sy’n cwmpasu camau mawr ymlaen ym maes gwyddoniaeth sylfaenol, drosiannol a chlinigol sy’n hyrwyddo dealltwriaeth ffisiolegol neu bathoffisiolegol o swyddogaeth fiolegol.

Is-Lywydd Academia Europaea a Chyfarwyddwr Canolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea yw’r Athro Ole Petersen CBE FRS o Ysgol y Biowyddorau. Ar hyd ei yrfa, mae wedi ennill nifer o wobrau i gydnabod ei ymchwil flaengar i rôl signalu calsiwm mewn clefydau pancreatig.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd yr Athro Petersen:

“Mae’r cyfle i guradu’r wyddoniaeth fwyaf blaengar ym maes eang a phwysig swyddogaeth fiolegol yn wirioneddol gyffrous.”

Professor Ole Petersen Profile

Fy ngweledigaeth ar gyfer Function yw cyhoeddi canfyddiadau astudiaethau ym maes eang swyddogaeth fiolegol ond gyda sail ffisiolegol. Rhaid i’r astudiaethau arddangos newydd-deb go iawn, cynrychioli cam ymlaen o ran gwybodaeth a chael eu gweithredu’n drylwyr gan ystyried sut gellir eu hailgynhyrchu. Bydd persbectif ffisiolegol neu bathoffisiolegol yn hanfodol bob tro. Byddwn yn edrych am astudiaethau wedi’u cyflwyno’n glir, sy’n debygol iawn o gael effaith go iawn.

Yr Athro Ole Petersen, Director of Biosciences

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol y Gymdeithas Ffisiolegol Americanaidd, Scott Steen, CAE, FASAE:

“Rwyf wrth fy modd gyda phenodiad Ole Petersen. Mae’n wyddonydd o fri gyda phrofiad eang mewn cyhoeddi gwyddonol. Mae ei gysylltiadau dwfn ag Ewrop a’r gymuned ymchwil fyd-eang yn arbennig o bwysig gan fod y Gymdeithas am ehangu ei hôl-troed rhyngwladol a chyflymu ein cefnogaeth ar gyfer gwyddoniaeth agored.”

Ychwanegodd Curt Sigmund, PhD, cadeirydd Tasglu Cyhoeddiadau Cymdeithas Ffisiolegol America:

“O’r cychwyn cyntaf, mae arweinwyr Cymdeithas Ffisiolegol America wedi deall pa mor hollbwysig yw dewis gwyddonydd gweithredol â chymwysterau gwyddonol rhagorol ar gyfer rôl y prif olygydd. Mae Ole yn ymchwilydd uchel ei barch sydd â chysylltiad da â'r weledigaeth, yr hyder a'r cymwysterau gwyddonol i sicrhau llwyddiant y fenter newydd hon."