Ewch i’r prif gynnwys

Yr Athro Daniel Kelly yn cyhoeddi datrysiad Ewropeaidd sy’n ceisio cael gwared ar HPV erbyn 2030

02 Hydref 2019

ECCO Summit 2019

Fis diwethaf, yr Athro Daniel Kelly oedd cadeirydd Cynhadledd y Sefydliad Canser Ewropeaidd (ECCO) ym Mrwsel, a chymeradwywyd datrysiad yn unfrydol gyda'r nod o gael gwared ar firws papiloma dynol (HPV). Mae HPV yn achosi canser serfigol yn ogystal â rhai canserau eraill, gan gynnwys canser y pen, y gwddf a chanser cehedlol ymhlith y ddau ryw.

Mae'r datrysiad, a baratowyd gan ECCO ac aelodau'r cymdeithasau, yn nodi "erbyn 2030, dylai strategaethau effeithiol i gael gwared ar ganserau a achosir gan HPV fel problem i iechyd y cyhoedd gael eu gweithredu ym mhob un o ddinasoedd Ewrop."

Bob blwyddyn, mae canser serfigol yn achosi dros 300,000 o farwolaethau ledled y byd ac eto, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, mae'n un o'r mathau o ganser y gellid eu hatal a'u trin orau (os caiff ei ganfod yn ddigon cynnar a'i drin yn briodol).

Wrth gyhoeddi'r datrysiad yn y Gynhadledd ym Mrwsel, dywedodd yr Athro Daniel Kelly;

"Mae'n glir bod llawer o dystiolaeth ar gael am effeithlonrwydd a photensial brechu".

"Mae'n bosibl cael gwared arno gyda'r seilwaith cywir. Mae hyn yn rhywbeth y gallwn ei atal, felly mae'n rhaid i ni ledaenu'r neges."

Yn ogystal â'r datrysiad, cyhoeddwyd cynllun gweithredu manwl yn amlinellu sut y gellir ei hwyluso, a oedd yn cynnwys rhoi brechiad i fechgyn a merched.

Un cam gweithredu yw galw ar yr holl gynlluniau canser cenedlaethol Ewropeaidd i gynnwys mesurau er mwyn rhoi'r brechiad HPV erbyn 2025. Un arall yw sicrhau bod y rhaglenni brechu ar waith ar draws Ewrop erbyn 2030.

"Hoffem i 90% o bobl ifanc allu cael brechiad erbyn 2030", dywedodd Kelly.

Roedd Comisiynydd Iechyd yr UE, Yventis Andriukaitis, yn bresennol yn y Gynhadledd ECCO, a galwodd am fwy o fuddsoddiad o ran atal canser, gan gynnwys brechu HPV, ar draws Ewrop.

Rhannu’r stori hon