Ewch i’r prif gynnwys

Mae myfyrwyr MDA cyntaf Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn ymuno â charfan DPP eleni ar gyfer cwrs pedwar diwrnod dwys a deinamig.

15 Hydref 2019

MDA short course
MDA short course

Yr wythnos ddiwethaf cynhaliwyd cwrs byr cyntaf y flwyddyn ar gyfer Meistr mewn Gweinyddu Dylunio a'r Diploma mewn Ymarfer Proffesiynol (Rhan 3), yn edrych ar bynciau sy'n allweddol i'r ddwy raglen, gyda chyfraniad bywiog gan y myfyrwyr a chyflwyniadau rhyngweithiol a chraff gan yr arbenigwyr gwadd.

Roedd yr wythnos yn cynnwys gweithdy astudiaeth dichonolrwydd diwrnod o hyd gyda gweithdai a seminarau byrrach ar ystod o bynciau cyfredol yn ymwneud â rheoli datblygu, rheoli ymarfer a gwasanaethau proffesiynol.

Cafodd ei gynnal gan Arweinydd y Rhaglen, Yr Athro Sarah Lupton, gyda chymorth ymgynghorwyr arbenigol allanol yr Ysgol, Manon Stellikas (Lupton Stellikas) a Rob Firth (ActionCOACH Global) a'r tiwtor Katherine Jones (Katherine MG Jones: Artist a Phensaer), Chloe Sheward (Purcell), Bianca Dumea (GFA) ac Oliver Steels (Neges).

Rhoddodd cyfranwyr eraill ystod o seminarau ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

Dywedodd yr Athro Lupton:

“Roedd yn gyffrous croesawu’r myfyrwyr MDA a DPP newydd i’r Ysgol. Wrth gynnal y modiwlau a rennir rydym yn medru croesawu cymysgedd eang o gefndiroedd a phrofiad, gan alluogi trafodaeth fywiog a chyfle i rannu syniadau”

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y rhaglenni uchod, cysylltwch â’r Athro Sarah Lupton - Lupton@caerdydd.ac.uk.

Rhannu’r stori hon