Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr MSc yn cyflwyno eu gwaith yng Nghynhadledd Meistr NCEUB

27 Medi 2019

EDB Students
MSc Environmental Design of Building students

Mae myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru o'r radd MSc mewn Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol wedi cyflwyno eu gwaith yng nghynhadledd Meistr NCEUB (Network for Comfort and Energy Use in Buildings).

Cynhaliwyd y gynhadledd o dan y teitl "Pobl ac Adeiladau" ar 20 Medi ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain.

Cyflwynodd Selin Demirci, Ketki Mehta a Konstantinos Koletsos ganlyniadau o'u prosiectau ymchwil MSc mewn Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol:

  • Konstantinos Koletsos - Cymharu defnydd o ynni ac effaith amgylcheddol waliau tywyll allanol eraill wrth adeiladu gwestai yng Ngroeg
  • Selin Demirci - Effeithlonrwydd posibl BIM mewn POE er mwyn gwella bodlonrwydd preswylwyr yn yr adeiladau
  • Ketki Mehta - Cynaeafu ynni posibl o ffasadau ym mloc swyddfa Dinas Derby

Cyflwynodd Adell Awaj, Noah Akhimien a Mohammed Alghafis (sy'n fyfyrwyr PhD ar hyn o bryd yn WSA) ganfyddiadau o'u hastudiaethau Meistr blaenorol:

  • Adell Awaj - cais BIM i gefnogi proses dylunio lleoedd cyhoeddus yn Misurata, Libya
  • Noah Akhimien - Addasrwydd mewn adeiladau swyddfa ynni effeithlon
  • Mohammed Alghafis - Trefolaeth fertigol gynaliadwy yn Nheyrnas Saudi Arabia - dyfodol adeiladau tal ar gyfer dylunio trefol Saudi Arabia

Dr Vicki Stevenson, arweinydd cwrs MSc mewn Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol, oedd â'r fraint o gadeirio trydydd sesiwn y gynhadledd. Dywedodd:

"Dylai trefnwyr y gynhadledd, yr Athro Fergus Nicol a Dr Luisa Brotas, gael eu canmol am drefnu'r gynhadledd, mae'n gyfle prin i fyfyrwyr MSc arddangos eu hymchwil. Roedd y diwrnod yn cynnwys amrywiaeth eang o ymchwil berthnasol i'r amgylchedd adeiledig, a dangosodd y cyflwynwyr frwdfrydedd gwych am eu gwaith!"

Mae'r rhaglen MSc mewn Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r gallu sydd eu hangen i ddylunio amgylcheddau iach a chyfforddus mewn ac o amgylch adeiladau sy'n rhoi ychydig iawn o straen ar adnoddau byd-eang.

Rhannu’r stori hon