Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Fferylliaeth yn cyflwyno Gwyddoniaeth Meddyginiaethau i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst

16 September 2019

Aeth staff a myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yr Ysgol Fferylliaeth i ogledd Cymru ym mis Awst, er mwyn ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Gyda thros gan mil o ymwelwyr bob blwyddyn, ystyrir yr ŵyl flynyddol o ddiwylliant Cymraeg yn gyfle gwych i drafod yr ymchwil a gynhelir yn yr Ysgol, gyda phwyslais ar thema ymgysylltu Gwyddoniaeth Meddyginiaethau.

Bu’r arddangosfa Gwrthgyrff Ffantastig a ariannwyd gan CALIN yn cynnwys dafad o faint go iawn o’r enw Darwen, a gweithgaredd fu’n pwysleisio sut mae bioleg yn gwbl ddibynnol ar foleciwlau’n clymu â’i gilydd ac yn ffitio’n berffaith i mewn i’w gilydd. Dyluniwyd y gweithgareddau hyn i esbonio ac arddangos sut mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Fferylliaeth yn defnyddio DNA defaid a firws sy’n heintio bacteria i ddatblygu technolegau ar gyfer gweithgynhyrchu diagnosteg a therapïau newydd ar ffurf Gwrthgyrff.

Ar ben hynny, bu’r grwpiau hyn gerllaw; Pharmabees yn trafod priodweddau gwrthficrobaidd mêl; CITER yn arddangos polymerau sy’n iacháu briwiau, a’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yn sôn am chwilio am gyffuriau newydd.

Yr Athro Arwyn Jones (Ysgol Fferylliaeth) wnaeth gydlynu gweithgareddau gwyddonol y flwyddyn hon. Mae e’n ymwneud â’r Eisteddfod Genedlaethol yn y rôl hon ers dros ddegawd, ac eleni, yn ei dref enedigol, fe gyflwynodd y Ddarlith Gwyddoniaeth uchel ei bri yn yr Eisteddfod. Siaradodd am ei yrfa ym maes gwyddoniaeth o dan y teitl “Siwrne faith i ganol y gell: o gynffon penbwl i galon canser.”

Ynghylch yr wythnos, meddai’r Athro Jones, “Er gwaetha’r tywydd garw, roedd yn wythnos wych o ymgysylltu ynghylch gwyddoniaeth, a braint fu cyflwyno’r ddarlith yn fy nhref enedigol. Diolch i bawb a helpodd i drefnu ac ymgysylltu ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth Prifysgol Caerdydd.”

Share this story