Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd a Chynnal Cymru i gynnal Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy 2019

20 Awst 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

SBE
Aerial view of Cardiff

Cynhelir Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy 2019 yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ar 24 a 25 Medi, gan ddod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth ynghyd, i ganolbwyntio ar ddatblygu polisïau ynghylch ynni a charbon isel, a’u rhoi ar waith.

Cynhelir y gynhadledd gan Brifysgol Caerdydd a Chynnal Cymru. Mae’r gynhadledd wedi’i chynllunio fel bydd y pynciau’n galluogi cynadleddwyr i gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau ynghylch polisïau a chamau gweithredu i arafu’r newid yn yr hinsawdd, dylunio adeiladau, materion adnewyddu ac ôl-ffitio a pherfformiad adeiladau a deunyddiau.

Bydd SBE19 yn cynnwys sawl cyflwyniad gan siaradwyr uchel eu bri, gan gynnwys: Eluned Morgan AC Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Keith Clarke CBE, Cadeirydd y Fforwm ar gyfer y Dyfodol a Chyfarwyddwr Constructionarium Ltd, a Polly Billington, Cyfarwyddwr UK100. Ynghyd â’r cyflwyniadau, bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys sesiynau mewn grwpiau llai, gweithdai, trafodaeth mewn grwpiau ynghylch y newid yn yr hinsawdd a nifer cyfyngedig o ymweliadau ‘ar leoliad’ yn dangos arferion gorau.

Dechreuodd y Gyfres o Gynadleddau Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy Rhyngwladol yn 2000 ac mae’n gweithredu ar gylch o dair blynedd gan ddechrau gyda blwyddyn o gynllunio, wedi’i dilyn gan flwyddyn o gynadleddau cenedlaethol a rhanbarthol, cyn arwain at ddigwyddiad rhyngwladol yn y drydedd flwyddyn. Mae’r gyfres yn rhoi pwyslais craidd ar bapurau, cyflwyniadau a phapurau polisi rhanbarthol a adolygwyd gan gymheiriaid, arddangosfeydd o brosiectau wedi’u gwerthuso’n flaenorol a nifer fechan o arddangosfeydd masnachol o ansawdd uchel. Hefyd, mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cynnwys y papurau technegol gorau o’r cynadleddau cenedlaethol/rhanbarthol drwy lwybr cyflym ar gyfer y digwyddiad rhyngwladol.

Mae modd cofrestru ar-lein ar gyfer y gynhadledd bellach, a gellir talu drwy Borth Digwyddiadau Prifysgol Caerdydd.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan SBE19.

Rhannu’r stori hon