Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Peirianneg yn rhan o dîm sy’n ennill yr ail wobr mewn cystadleuaeth o fri.

19 Awst 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Winning team at Harbin Competition

Roedd Dr Ze Ji, Dr Hanlin Niu, a’r myfyriwr Pietro Liguori, o’r Ysgol Peirianneg yn rhan o dîm a enillodd ail wobr Cystadleuaeth Dylunio ac Adeiladu Cerbyd Morol 2019 a 8fed Cystadleuaeth Dylunio ac Adeiladu Cerbyd Morol Tsieina.

Dyma’r gystadleuaeth fwyaf yn y maes hwn yn Tsieina. Cymerodd mwy na 600 o dimau ran yn y digwyddiad, gan gynnwys timau o 13 o brifysgolion rhyngwladol. Fe wnaeth Prifysgol Caerdydd a nifer o brifysgolion eraill gan gynnwys Dundee, Caerfaddon, Essex, Ystrad Clud a UCL gynrychioli’r DU. Dyma’r tro cyntaf i brifysgolion rhyngwladol gael eu gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Gwahoddwyd Dr Ze Ji, darlithydd yn yr Ysgol Peirianneg, i arwain tîm o bedwar myfyriwr, a oedd yn cynnwys Pietro Liguori o’r Ysgol Peirianneg, myfyriwr o Goleg Prifysgol Llundain a dau fyfyriwr o Brifysgol Peirianneg Harbin. Roedd y tîm yn cael ei gefnogi gan Dr Hanlin Niu o’r tîm ASTUTE ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar ôl cystadleuaeth a barodd am 2 ddiwrnod ym Mhrifysgol Peirianneg Harbin, enillodd y tîm yr ail wobr yn y gystadleuaeth o fri hon.

“Cefnfor, Arloesedd, Cydweithredu a Phawb ar eu hennill” fu thema’r gystadleuaeth a dyma’r gystadleuaeth gyntaf o’i fath gyda’r nifer mwyaf yn cymryd rhan.

Rhannu’r stori hon