Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr a staff yn cymryd rhan wrth lansio Gêmau Trawsblaniadau Prydain

24 Gorffennaf 2019

Students and staff at the launch of the British Transplant Games 2019

Ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019, bu myfyrwyr a staff nyrsio o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd a myfyrwyr o Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Caerdydd yn cymryd rhan adeg lansio Gêmau Trawsblaniadau Prydain yn Friar’s Walk, Casnewydd.

Nod y Gêmau, a drefnwyd ar ran Transplant Sport, yw cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o gyfrannu organau, ac annog derbynyddion trawsblaniad i fyw bywyd egnïol - ochr yn ochr â gwerthfawrogi a chofio cyfranwyr a’u teuluoedd.

Bu’r myfyrwyr a’r staff yn canu yng Nghôr Believe Organ Donation Support (ODS), ochr yn ochr â phobl y mae rhoi organau wedi effeithio ar eu bywydau.

Mae Believe ODS yn elusen a sefydlwyd gyda’r nod o addysgu pobl ynghylch rhoi organau, a chefnogi’r bobl dan sylw. Sefydlwyd yr elusen gan Anna-Louise Bates er cof am ei diweddar ŵr, Stuart, a’i mab, Fraser, yr aeth eu rhoddion o organau a meinwe ymlaen i achub bywydau lawer.

Cafodd y fersiwn o Calon Lân a gyflwynwyd dderbyniad gwresog gan y rhai oedd yn bresennol, a chafwyd canmoliaeth gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Richard Hellyar, Darlithydd Nyrsio Oedolion yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd, "Mae angen trawsblaniad organ ar ryw 6,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig, a gwaetha’r modd, mae rhywun yn marw bob dydd wrth ddisgwyl".

"Wrth i’n myfyrwyr ymgysylltu â Believe a Gêmau Trawsblaniadau Prydain, maen nhw’n helpu i roi’r gair ar led ynghylch pwysigrwydd trafod eich dymuniadau gyda’ch anwyliaid a chyfrannu at gynyddu ymwybyddiaeth ac addysg ynghylch rhoi organau".

Rhannu’r stori hon