Ewch i’r prif gynnwys

Llwyddiant yng ngwobrau’r diwydiant adeiladu

22 July 2019

New JOMEC building

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ennill cyfres o wobrau’r diwydiant adeiladu am eu gwaith ar brosiectau adeiladu ac adnewyddu.

Mae adeilad newydd yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant (JOMEC) yng nghanol dinas Caerdydd wedi cael dwy wobr yng ngwobrau Adeiladu Addysg Cymru - Prosiect y Flwyddyn a Mannau Dysgu Ysbrydoledig.

Cafwyd cymeradwyaeth uchel am brosiect JOMEC yng nghategori Profiad Disgyblion/Myfyrwyr.

Yn ogystal, enillodd y Brifysgol ddwy wobr yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, a bydd nawr yn symud ymlaen i’r gwobrau cenedlaethol ym mis Tachwedd 2019.

Y gwobrau oedd Cleient y Flwyddyn, sy’n ymwneud â fframwaith adeiladu’r Brifysgol, a gwobr Iechyd, Diogelwch a Lles gyda Knox a Wells am brosiect y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Yn gynharach eleni, cafodd y Brifysgol ganmoliaeth uchel am y cyfleusterau a grëwyd ar gyfer Sefydliad Ymchwil Dementia mewn cystadleuaeth ryngwladol fawr ar gyfer adeiladau gwyddoniaeth - Gwobrau S-Lab.

Mae Gwobrau S-Lab, a gychwynnodd yn 2012, yn cydnabod rhagoriaeth ym maes dylunio, gweithredu a rheoli labordai.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.