Ewch i’r prif gynnwys

Award for Tafwyl partnership

18 July 2019

tafwyl 2019

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ennill Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru am ei phartneriaeth â'r ŵyl Gymraeg Tafwyl.

Daeth y Brifysgol i’r brig a chael llwyddiant yn y categori Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned.

Sefydlwyd Tafwyl gan elusen Menter Caerdydd yn 2006 i ddathlu'r defnydd o'r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Mae Gwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru yn annog ac yn dathlu partneriaethau arloesol rhwng y sector preifat a'r celfyddydau sydd o fudd i gymunedau.

Dywedwyd bod y bartneriaeth gyda Tafwyl wedi dangos “ymrwymiad y Brifysgol i ymgysylltu â phobl ifanc yn y celfyddydau a gyda'r iaith”.

Ychwanegodd Celfyddydau a Busnes Cymru: “Fe greodd y gefnogaeth, mewn partneriaeth â Chelfyddydau a Busnes Cymru a Choleg Caerdydd a'r Fro, bum band roc, pop ac indie newydd o ysgolion uwchradd Caerdydd.

“Cyflwynwyd gweithdai gan gerddorion a choreograffwyr blaenllaw mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg.

“Cafodd pob band gyfle i berfformio yn Tafwyl ac roedd y profiad wedi helpu i ddatblygu sgiliau cerddoriaeth a Chymraeg newydd.”

At hynny, roedd gan y Brifysgol babell yn Tafwyl i hyrwyddo ymchwil ac addysgu mewn ffordd hwyl a difyr.

Rhan o 'genhadaeth ddinesig' y Brifysgol yw hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg a bywyd diwylliannol Cymru. Bydd ganddi bresenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, a gynhelir yn Llanrwst yn sir Conwy rhwng 3 a 10 Awst.

Rhannu’r stori hon