Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Fferylliaeth yn ennill Gwobr y Faner Werdd

17 Gorffennaf 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The flag
The Green Flag flying aloft Redwood

Mae Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd wedi’i chydnabod unwaith eto yng Ngwobrau'r Faner Werdd, y marc ansawdd rhyngwladol mawreddog a ddyfernir yn flynyddol gan Cadwch Gymru'n Daclus. Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i'r Ysgol gael statws Baner Werdd, gan ddangos ymrwymiad yr Ysgol Fferylliaeth i faterion amgylcheddol.

Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru ac fe’i bernir gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sy’n rhoi o’u hamser eu hunain i ymweld â darpar safleoedd a’u hasesu yn ôl wyth o feini prawf llym, gan gynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chynnwys y gymuned.

Cafodd yr Ysgol Fferylliaeth ei chydnabod am Ardd Goffa Chris McGuigan, sydd y tu allan i brif fynedfa Adeilad Redwood. Cafodd yr ardd ei chreu yn 2017 ac mae’n cynnwys mainc goffa ac amrywiaeth o flodau gwyllt i annog peillwyr lleol. Mae hyn yn cyd-fynd ag ymgyrch ehangach yr ysgol dros gynaliadwyedd trwy eu prosiect Pharmabees. Mae aelodau o staff yn rhoi o’u hamser i ofalu ar ôl yr ardd yn wirfoddol.

Dywedodd Justine Jenkins, y Rheolwr Ymchwil ac arweinydd y prosiect, “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y wobr hon am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae'r ardd yn parhau i dyfu o ran maint ac mae'n parhau i fod yn ardal o lonyddwch lle gallwn fynd i gofio ein cydweithiwr gwerthfawr.”

Rhannu’r stori hon