Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn arddangos eu gwaith yng Nghadeirlan Llandaf

19 Gorffennaf 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Music is mission
Music is Mission project, Llandaff Cathedral

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae myfyrwyr MArch1 wedi bod yn edrych ar ffyrdd y gallai Cadeirlan Llandaf ehangu apêl ei harbenigedd a’i chyfleusterau cerddorol i holl aelodau’r gymuned. 

Er mai ystyriaeth o syniadau yw hyn, mae’r Deon wedi cefnogi’r prosiect, gan helpu’r myfyrwyr i ddatblygu amlinelliad ‘byw’ cyffrous am Ganolfan Gerddoriaeth newydd yn Llandaf sydd wedi arwain at rai cynigion ffantastig a dychmygus. Agorwyd arddangosfa ‘Music is Mission’ ar 20 Mehefin 2019 gyda digwyddiad cymunedol a arweiniwyd gan fyfyrwyr. Mae’n arddangos dyluniadau’r myfyrwyr ac yn ymgysylltu â’r cyhoedd i gymryd rhan yn y prosiect drwy roi’r cyfle i aelodau’r gymuned gyhoeddi sylwadau am botensial datblygiadau newydd.

Meddai Majd Alkadri, un o’r myfyrwyr sy’n ymgymryd â’r prosiect:

“Roedd hwn yn gyfle gwych i weithio ar amlinelliad prosiect ‘byw’ ac ystyried y posibiliadau ar gyfer y safle. Am brofiad bu mynd i ymgynghoriad cyhoeddus a chael cwrdd â’r cyhoedd yn uniongyrchol, gan mai’r cyhoedd fydd defnyddwyr posibl y safle, er mwyn egluro ein syniadau.”

Erbyn hyn, gall Cabidwl y Gadeirlan ddefnyddio gwaith prosiect ac arddangosfa’r myfyrwyr i hyrwyddo potensial y prosiect ac ymgysylltu â chyllidwyr a sefydliadau eraill yng Nghaerdydd. Bydd yr arddangosfa’n agored i’r cyhoedd tan fis Medi 2019.

Rhannu’r stori hon