Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn lansio rhifyn cyntaf Cylchgrawn INVOLVED

17 Gorffennaf 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

INVOLVED
The INVOLVED magazine team

Mae myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi lansio rhifyn cyntaf wedi’i argraffu o gylchgrawn INVOLVED.

Nod y cylchgrawn dan arweiniad myfyrwyr yw rhoi llwyfan i bobl ifanc i gymryd rhan yn y trafodaethau presennol ynglŷn ag ymarfer ac addysg bensaernïol, rhywbeth yr oeddent yn teimlo oedd yn brin yn y diwydiant.

Dywedodd Dolunay Dogahan, un o'r myfyrwyr y tu ôl i greu'r cylchgrawn:

“Dangosodd fy amser yn y diwydiant pa mor bwysig oedd dod ag egni pobl ifanc i'r proffesiwn. Mae llawer o bobl ifanc disglair yn cael eu cadw allan o ystafelloedd cyfarfod. Roeddwn i'n gwybod y gallem ychwanegu gwerth at y proffesiwn felly ar ddechrau'r flwyddyn hon, gofynnais i fyfyrwyr ein helpu i roi llais i bobl ifanc. Roedd y ganran a bleidleisiodd yn anhygoel, a dangosodd faint o alw oedd yna am blatfform fel INVOLVED.”

Mae'r tîm y tu ôl i INVOLVED yn cynnwys myfyrwyr pensaernïaeth yn bennaf gyda chefnogaeth gan fyfyrwyr newyddiaduraeth a Saesneg. Hyd yma, mae'r tîm wedi rhyddhau dau rifyn; rhifyn digidol arbennig ar Addysg Bensaernïol a chyhoeddiad copi caled Rhifyn 01 -’Y Dyfodol’ yn cynnwys erthyglau, gwaith celf, a ffotograffiaeth gan artistiaid a phenseiri ifanc ledled y DU a thu hwnt. Trwy'r cyhoeddiadau hyn maent wedi cysylltu â 60+ o brifysgolion trwy alwad agored.

Ochr yn ochr â hyn mae'r tîm wedi lansio gwefan gysylltiedig sy'n gweithredu fel platfform agored i bobl ifanc gael cyhoeddi eu gwaith ac mae hefyd yn ffordd o ddysgu.

EvR
INVOLVED team take part in the 'Expectation Meets Reality' debate

Dywedodd Dolunay:

"Rydym wedi llwyddo i ddechrau gwneud tonnau yn y proffesiwn a chyda dau fater cylchgrawn llwyddiannus rydym wedi gallu dangos yr hyn y gall pobl ifanc ei wneud. Trwy'r cylchgrawn, rydym yn helpu myfyrwyr i ddod yn ymwybodol o'r materion mewn diwydiant ac i fod yn feirniadol wrth eu hannog i fynd â'r materion i'w dwylo eu hunain wrth lunio eu dyfodol eu hunain yn ymarferol."

Mae'r tîm bellach yn bwriadu datblygu INVOLVED i fod yn blatfform sy'n galluogi trafodaeth rhwng addysg ac ymarfer. Maent yn bwriadu cynnal mwy o drafodaethau a digwyddiadau wrth barhau i dyfu eu platfform i fod yn llais myfyriwr pensaernïaeth ledled y DU a thu hwnt.

Rhannu’r stori hon