Ewch i’r prif gynnwys

Mae monograff Martial Arts bellach ar gael i bawb

2 Gorffennaf 2019

Graphical representation of a clenched fist
Gellir lawrlwytho'r llyfr am ddim.

Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd (CardiffUP) wedi rhyddhau Deconstructing Martial Arts gan yr Athro Paul Bowman.

CardiffUP yw'r ail gyhoeddwr mynediad agored o'i fath yn y DU ac fe'i lansiwyd i osod Prifysgol Caerdydd yng nghanol mudiad mynediad agored cynyddol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Deconstructing Martial Arts yw seithfed llyfr yr Athro Bowman ar thema astudiaethau crefft ymladd yn dilyn ei weithiau diweddaraf, Mythologies of Martial Arts (2017) a’r casgliad golygedig The Martial Arts Studies Reader (2018).

Professor Paul Bowman explains why the book is open access.

O'i lansiad mae'r monograff yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho, ei storio, ei argraffu a'i rannu. Mae'r llyfr yn dechrau trwy archwilio lle crefftau ymladd o fewn (a'u perthnasoedd cymhleth â) diwylliant a chymdeithas. Mae'n torri agweddau allweddol ar grefft ymladd ac yn datgelu eu perthynas â safbwyntiau gwleidyddol, ideolegol a mytholegol.

Dywedodd yr Athro Bowman, “Mae Dadadeiladu Crefft Ymladd yn dadansoddi materion a dadleuon sy’n codi mewn trafodaethau diwylliannol ysgolheigaidd a phoblogaidd ac yn dadlau bod crefftau ymladd yn gystrawennau deinamig ac amrywiol y mae eu hystyron a’u gwerthoedd yn symud yn rheolaidd yn dibynnu ar y cyd-destun.

"Mae'r llyfr yn gosod crefftau ymladd mewn perthynas â chwestiynau craidd a phryderon astudiaethau cyfryngau a diwylliannol ynghylch hunaniaeth, gwerth, dwyreinioliaeth ac ymgorfforiad. Mae Deconstructing Martial Arts hefyd yn cyflwyno ac yn ymhelaethu ar ddadadeiladu fel dull gwerth chweil o astudiaethau diwylliannol."

.Mae'r llyfr ar gael i'w lawrlwytho a bydd nifer gyfyngedig o gopïau corfforol ar gael i'w prynu trwy fanwerthwyr ar-lein am bris cost.

Rhannu’r stori hon

Am ragor o wybodaeth am ein hymchwil, cyrsiau ac aelodau staff, ewch i wefan yr Ysgol.