Ewch i’r prif gynnwys

Mae Arddangosfa'r Haf yn arddangos portffolio gwaith trawiadol

01 Gorffennaf 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

WSA Summer Exhibition 2019
WSA Summer Exhibition 2019

Ar 21 Mehefin cynhaliodd Ysgol Pensaernïaeth Cymru noswaith o ddathlu i nodi agoriad yr Arddangosfa Haf.

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn o dan arweiniad myfyrwyr yn arddangos yr amrywiaeth eang o waith gan fyfyrwyr ar draws graddau Meistr a graddau Baglor yn yr Ysgol. Roedd y gwaith a gyflwynwyd yn cynnwys prosiect difyr gan fyfyrwyr MArch1 ar eu syniadau i greu canolfan gerddoriaeth newydd yng Nghadeirlan Llandaf a chynrychiolaeth 3D o ddata tywydd yn Llundain drwy ddefnyddio Model Sboncyn y Gwair (Grasshopper) wedi’i lunio drwy ddefnyddio Robot Kuka yr Ysgol.

Dywedodd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Chris Tweed: “Mae’r Ysgol yn hynod falch o’i myfyrwyr. Mae ansawdd y gwaith yn rhagorol. Maent wedi trefnu a curadu’r arddangosfa hon, gan ddangos y math o sgiliau arweinyddiaeth sydd wir ei hangen i wneud y byd yn le gwell. Gallwn ni gyd ddysgu ganddynt, a dyna sut y dylai fod.”

WSA Summer Exhibition 2
A visitor views the work on display at the WSA Summer Exhibition

Daeth aelodau o’r cyhoedd o bob rhan o’r byd i weld y portffolio amrywiol o waith a gyflwynwyd yn yr arddangosfa, gyda llawer ohono wedi’i chreu i ddangos ymatebion pensaernïol i amrywiaeth o faterion a chyd-destunau byd-eang. Dywedodd Ymarferydd o Lundain a ddaeth i ymweld â’r arddangosfa: “Edrychais yn hir ar yr arddangosfa, a rhaid i mi gyfaddef ei fod yn rhagorol - roedd hi’n wefreiddiol gweld cymaint o dalent yn cael ei arddangos - ac roedd yr awyrgylch, egni a’r brwdfrydedd ymhlith y myfyrwyr a’r ymwelwyr yn ysbrydoledig.”

Roedd yr unedau a gyflwynwyd i’r cyhoedd yn cynnwys: Trefolaeth Hwylus, Dychymyg Amgylcheddol, Gwerth, Crefft, Addasu Lleol, Cymunedau Iach a Threfolaeth Isadeiledd. Agorwyd yr arddangosfa ar 21 Mehefin yn Adeilad Bute ac mae ar gael i’w gweld tan 16 Gorffennaf 2019.

Rhannu’r stori hon