Ewch i’r prif gynnwys

Mae Grangetown Festival yn mwynhau trigolion lleol

17 Mehefin 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

GT Festival19
Grangetown Festival 2019

Bu dros 500 o bobl yn ymweld â Gŵyl Grangetown yng Ngerddi Grange eleni ar thema’r gofod.

Fe wnaeth y Porth Cymunedol a gwirfoddolwyr o Gweithredu Cymunedol Grangetown helpu i gynllunio a chyflwyno'r ŵyl gyda chefnogaeth gan Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange. Eleni roedd dros 50 o stondinau yno, gan gynnwys llawer o fusnesau lleol, ac roedd yn hyfryd gweld ymgyrch #shoplocal ar waith.

Roedd y Porth cymunedol a'r penseiri Dan Benham a'r grŵp IBI yn gallu dangos y cynlluniau ar gyfer y Pafiliwn Grange newydd ac roedd yn wych gweld ymateb a chyffro cadarnhaol y pobl.  Aeth plant lleol ati i wneud teilsen ar gyfer yr adeilad newydd yn rhan o weithgaredd y Porth Cymunedol dan arweiniad myfyriwr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru .

Dywedodd rheolwr prosiect y Porth cymunedol Lynne Thomas: "Roedd yr haul yn tywynnu ac roedd yno gymysgedd hyfryd o stondinau gwybodaeth, gweithgareddau, gwerthwyr a cherddoriaeth fyw. Roedd yr awyrgylch yn wych ac roeddem yn falch iawn o fod yn rhan o’r diwrnod. Roedd y trefnwyr yn falch iawn bod cynifer o drigolion wedi dod i gefnogi digwyddiad o dan arweiniad y gymuned."

GT Festival192
Grangetown Festival 2019

Yn ystod y digwyddiad cafodd Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange Wobr Joan Gallagher eleni am waith eithriadol yng Nghymuned Grangetown. Dywedodd Ali Abdi, rheolwr partneriaethau a sylfaenydd Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange: "Ni fyddai'r ŵyl wedi bod yn gymaint o lwyddiant heb gymorth aelodau Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange. Maent wedi gweithio'n ddiflino i wneud yn siŵr bod popeth yn barod erbyn dechrau’r Ŵyl ac fe arhoson nhw yn hwyr i wneud yn siŵr bod popeth wedi’i dacluso ar y diwedd. Mae'n briodol eu bod wedi ennill y wobr hon.”

Mae Gŵyl Grangetown yn ddigwyddiad blynyddol a arweinir gan y gymuned sydd wedi cael ei chynnal yn llwyddiannus ers dros 40 o flynyddoedd.

Rhannu’r stori hon