Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr yn arddangos eu hatebion meddalwedd i ddiwydiant

12 Mehefin 2019

Myfyrwyr o Gaerdydd yn gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu atebion arloesol i’w problemau digidol.

Ar 24 Mai, bu myfyrwyr BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol o Academi Feddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd yng Nghasnewydd yn arddangos yr atebion meddalwedd roedden nhw wedi’u datblygu fel rhan o’u prosiectau blwyddyn olaf.

Cafodd y myfyrwyr nodiadau briffio penodol gan gleientiaid go iawn oedd yn gofyn eu bod yn gweithio mewn timau i ddatblygu ystod o gymwysiadau symudol ac i’r we, systemau diogelwch, roboteg, a chymwysiadau realiti estynedig (AR), ac gyfer amrywiaeth o noddwyr prosiectau.

Ymhlith y prosiectau y bu’r myfyrwyr yn gweithio arnynt roedd:

  • Prosiectau monitro llygredd aer a sŵn ar gyfer Cyngor Caerdydd
  • ateb digidol i gefnogi ad-drefnu gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru, ar y cyd â Trafnidiaeth i Gymru
  • cymhwysiad Realiti Estynedig (AR) ymarferol i liniaru pryder plant wrth ymweld ag ysbyty deintyddol Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd
  • prototeip ffisegol ar gyfer system ddiogelwch i alluogi pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau pellennig i gael mynediad i leoliad cydweithio mewn swyddfa trwy ddefnyddio ap symudol clyfar

Roedd y prosiectau’n rhoi profiad hanfodol uniongyrchol i’r myfyrwyr o reoli problemau datblygu meddalwedd yn y byd go iawn.  Yn ystod y prosiectau, roedd rhaid iddynt gyflwyno’u hatebion a’u hargymhellion i’r busnesau dan sylw, eu goruchwylwyr academaidd, a’u cyd-fyfyrwyr.

Roedd sawl busnes yn bresennol yn y digwyddiad, gan gynnwys cynrychiolwyr o Admiral, Sony UK, Cisco, Confused.com, GoCompare, Red Hat a CapGemini.

Creodd myfyrwyr yr Academi argraff ar Stephen Meredith, Pensaer Mentergarwch Cyngor Sir Caerdydd, a gwnaeth y sylw canlynol, “Maen nhw’n gyfuniad da o unigolion disglair, brwd, sy’n gallu edrych ar broblemau o bersbectif gwahanol, a darparu atebion amserol o ansawdd uchel.” Ymhlith y rhai oedd yn bresennol, roedd David Sadler, Pennaeth Recriwtio TG yn Acorn Jobs, a fu’n trydar yn ddiweddarach: “Arddangosfa wych o ddoniau @CUSoftAcademy bore ma. Creodd eu sgiliau technegol clir, a hefyd eu gallu i gyflwyno a mynegi eu syniad/ateb, argraff aruthrol arna i.”

Dywedodd Carl Jones, Darlithydd o Academi Feddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd, “I baratoi ein graddedigion ar gyfer byd gwaith, mae’n rhaid iddyn nhw fod yn ymwybodol o holl ystod prosiect diwydiannol go iawn. Trwy ein prosiectau tîm, rydyn ni’n helpu ein myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau masnachol a rheoli pobl sy’n ofynnol i sicrhau swyddi da fel graddedigion ar ddiwedd eu hastudiaethau.”

Y myfyrwyr hyn yw’r ail garfan i raddio o’r Academi Feddalwedd Genedlaethol i fyd gwaith. Mae gan rai myfyrwyr eisoes swyddi graddedig amser llawn y maen nhw wedi’u sicrhau trwy gysylltiadau a wnaed yn ystod eu hastudiaethau yn yr Academi Feddalwedd Genedlaethol.

Mae pawb ohonom yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn dymuno pob llwyddiant i raddedigion 2019 yn eu gyrfaoedd i’r dyfodol.

Rhannu’r stori hon