Ewch i’r prif gynnwys

Yr Athro Angela Casini’n ennill Gwobr Darlithyddiaeth Cemeg Anorganig 2019

30 Mai 2019

Professor Angela Casini

Mae’r Athro Angela Casini wedi’i henwi’n enillydd Gwobr Darlithyddiaeth Cemeg Anorganig 2019, a noddir gan gyfnodolyn Inorganic Chemistry ac Adran Cemeg Anorganig Cymdeithas Cemeg America (ACS).

Yr Athro Casini yw Cadeirydd Cemeg Feddyginiaethol a Bioanorganig Prifysgol Caerdydd, ac mae’n arwain y MSc mewn Cemeg Feddyginiaethol, sy’n ystyried cyd-destun ehangach darganfod cyffuriau, busnes a gofal iechyd. Mae’r wobr yn cydnabod effaith ymchwil yr Athro Casini ar ‘fetelau mewn meddygaeth’, sy’n faes canolog lle mae cemeg anorganig yn rhyngweithio â bioleg. Cyflwynir y wobr yn ystod symposiwm pwrpasol yng nghyfarfod hydrefol yr ACS yn San Diego eleni.

Dywedodd William Tolman, Prif Olygydd Inorganic Chemistry: “Mae ymchwil Angela wedi cael effaith sylweddol ar faes metelau mewn meddygaeth, sy’n faes canolog lle mae cemeg anorganig yn rhyngwynebu â bioleg. Mae ei gwaith yn bwysig ac yn rhyngddisgyblaethol iawn, gyda dylanwadau sy’n cwmpasu biocemeg, bioleg a chemeg anorganig. Rwy’n edrych ymlaen at ei darlith yn y symposiwm a gynhelir er ei hanrhydedd yng Nghyfarfod Cenedlaethol yr ACS yn San Diego ym mis Awst!”

Meddai’r Athro Casini: “Dyma un o’r gwobrau mwyaf urddasol a phwysicaf i’r gymuned cemeg anorganig fyd-eang. Roedd bod ymhlith yr enillwyr yn fraint enfawr i mi. A finnau’n wyddonydd o Ewrop, mae’r gydnabyddiaeth hon am fy ngweithgareddau ymchwil hefyd yn adlewyrchu eu heffaith ryngwladol. Hoffwn ychwanegu fy mod yn arbennig o ddiolchgar i’m grŵp ymchwil am y gwaith gwych maent wedi’i wneud dros y blynyddoedd diwethaf, ac am eu brwdfrydedd dros bob arbrawf.”

Rhannu’r stori hon