Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn cynnal HealTAC 2019: Cynhadledd Dadansoddi Testun Gofal Iechyd y DU

26 Ebrill 2019

Fe wnaeth ymchwilwyr, cleifion, clinigwyr a sefydliadau amrywiol ddod at ei gilydd yng Nghaerdydd ar 24-25 Ebrill i archwilio'r datblygiadau diweddaraf wrth brosesu testun rhydd o ofal iechyd a rhannu profiadau, canlyniadau a heriau.

Mae naratifau gofal iechyd a gofnodir mewn dogfennau fel nodiadau clinigol, llythyrau, postiadau cyfryngau cymdeithasol a llenyddiaeth yn cynrychioli ffrwd gyfathrebu allweddol sy'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth weithredol a chyd-destunol. Er eu bod ar gael yn fwyfwy ar ffurf ddigidol, hyd yma nid ydynt wedi cael eu dadansoddi a'u hintegreiddio'n rheolaidd gyda data gofal iechyd eraill ar raddfa fawr.

HealTAC 2019 yw'r ail gynhadledd mewn cyfres o gynadleddau dadansoddi testun gofal iechyd y DU a gynhelir gan rwydwaith dadansoddi testun gofal iechyd y DU (HealTex) sydd â'r nod o fynd i'r afael â'r mater hwn.

Daeth y gynhadledd â rhwydwaith amlddisgyblaethol o gymunedau academaidd, clinigol, diwydiannol a chleifion at ei gilydd i fynd i'r afael â heriau cyffredin wrth brosesu testun rhydd o ofal iechyd, rhannu arfer gorau ac archwilio canlyniadau allweddol.

Ymhlith y digwyddiadau roedd 100 o fynychwyr yn academyddion o brifysgolion yn y DU a rhyngwladol, cleifion a chlinigwyr o ofal iechyd cyhoeddus a phreifat, yn ogystal ag unigolion o ddetholiad o fusnesau byd-eang.

Roedd y rhaglen yn cynnwys papurau ymchwil, paneli trafod, fforwm diwydiant, arddangosiadau meddalwedd, fforwm PhD a sesiynau poster, ynghyd â chyflwyniadau craff gan y prif siaradwyr yr Athro Hongfang Liu, Coleg Meddygaeth Clinig Mayo a'r Athro Stephane Meystre, Prifysgol Feddygol De Carolina (MUSC).

Mae Hongfang Liu yn Athro Gwybodeg Fiomeddygol ac yn ymgynghorydd yn yr Adran Ymchwil Gwyddorau Iechyd yng Nghlinig Mayo. Fel ymchwilydd, mae hi'n arwain rhaglen brosesu iaith naturiol glinigol (NLP) Clinig Mayo gyda'r genhadaeth o ddarparu cymorth i gyrchu gwybodaeth glinigol wedi ei storio mewn testun anstrwythuredig ar gyfer ymchwil ac ymarfer.

Dr Meystre yw Sylfaenydd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Hysbysrwydd Fiomeddygol Drosiadol yn MUSC. Mae wedi datblygu a gwerthuso systemau NLP ar gyfer ymarfer clinigol ac ymchwil ac wedi arwain sawl prosiect sy'n cymhwyso NLP i destun clinigol ar gyfer dadadnabod testun yn awtomatig, neu echdynnu gwybodaeth glinigol.

Dywedodd yr Athro Irena Spasić, Cyd-sylfaenydd y rhwydwaith 'HealTex': "Rydym wedi gweld tystiolaeth o gymuned drawsddisgyblaethol gref yn cael ei datblygu gan gynnwys ymchwilwyr, cleifion, clinigwyr a'r diwydiant. Mae HealTex wedi catalyddu cyfranogiad ehangach a chydweithredu newydd rhwng sefydliadau, a oedd yn amlwg o'r astudiaethau dichonoldeb a gyflwynwyd yn y gynhadledd. "

Ychwanegodd Dr Sumithra Velupillai o King's College Llundain: "Mae HealTex yn mynd ati i feithrin cenhedlaeth newydd o wyddonwyr mewn dadansoddeg testunau gofal iechyd. Mae'r Fforwm PhD yn y gynhadledd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD ar wahanol gamau o'u prosiectau arddangos eu hymchwil i gynulleidfa eang. Mae fformat y gynhadledd wedi’i gynllunio'n benodol i gynnig cyfle i dderbyn adborth manwl gan yr ymchwilwyr gorau mewn Gwyddorau Iechyd a chloddio am destun fel ei gilydd. "

Prif noddwr y gynhadledd oedd EPSRC drwy rwydwaith Dadansoddi Testun Gofal Iechyd y DU. Fe'i cefnogwyd hefyd gan y Dinasoedd Iechyd Cysylltiedig, cronfa ddata SAIL a Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd, yn ogystal ag Averbis Text Analytics a DeepCongito.

Cynhelir y gynhadledd nesaf yn 2020 a chaiff ei threfnu gan Kings College Llundain.

Rhannu’r stori hon