Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn lansio Canolfan Hyfforddiant Ddoethurol arloesol newydd

13 Mai 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Researcher working in the CMP Labs

Ynghyd â’n prifysgolion partner, Sheffield, Manceinion a Choleg Prifysgol Llundain, a’n partneriaid diwydiannol, rydym wedi lansio Canolfan EPSRC newydd a chyffrous ar gyfer Hyfforddiant Ddoethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludydd Cyfansawdd.

Prifysgol Caerdydd yw cartref y ganolfan newydd, a bydd yn cynnig nifer o ysgoloriaethau PhD EPSRC wedi’u ariannu’n llawn am bedair blynedd i’r myfyrwyr a ddewiswyd. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymgymryd ag MSc yn ystod eu blwyddyn gyntaf, a dyfernir cymhwyster MSc iddynt os byddent yn cwblhau’r flwyddyn yn foddhaol, cyn symud ymlaen i astudio ar gyfer eu PhD, naill ai yng Nghaerdydd, neu yn un o’n prifysgolion partner.

Nod ein Canolfan Hyfforddiant Ddoethurol yw rhoi gwyddonwyr a pheirianwyr sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i arwain ymchwil a gweithgynhyrchu yn y diwydiant cyfansawdd lled-ddargludydd. Ein nod yw rhoi hwb i'r gadwyn gyflenwi gyfan, o weithgynhyrchu deunyddiau a dyfeisiau, i'r systemau a'r cynhyrchion sy'n eu defnyddio.

Mae'r clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd sy'n datblygu yn ne Cymru yn disgwyl creu dros 5,000 o swyddi yn y blynyddoedd nesaf. Mae Prifysgol Caerdydd a'i phrifysgolion partner i gyd yn sefydliadau ymchwil blaengar yn y maes hwn ac mae ganddynt yr arbenigedd a'r cyfleusterau i ddarparu hyfforddiant heriol deallusol sydd ei angen yn y diwydiant.

Dywedodd yr Athro Peter Smowton: “Dyma gyfle gwych i raddedigion gael yr hyfforddiant sydd ei hangen arnynt i fynd mewn i ddiwydiant cyffrous, sy'n newid yn gyflym ac sydd angen gwyddonwyr a pheirianwyr talentog. Nid yn unig y byddant yn ennill sgiliau ymchwil defnyddiol, ond byddent yn gallu dysgu am y diwydiant yn uniongyrchol gan ein cwmnïau partner.”

Rhagor o wybodaeth am ein Canolfan Hyfforddiant Ddoethurol arloesol newydd a sut i wneud cais am ysgoloriaeth.

Rhannu’r stori hon