Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabyddiaeth Prif Gymrodoriaeth

13 May 2019

Professor Anwen Williams

Llongyfarchiadau i'r Athro Anwen Williams sydd wedi cael ei phenodi’n Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (AU Uwch).

Dyfernir y Brif Gymrodoriaeth i'r rhai sydd â gyrfa academaidd ym maes addysg uwch ac sy'n dangos arweinyddiaeth a chyfrifoldeb sylweddol o ran dysgu ac addysgu.

Penodwyd Anwen yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig yn 2012. Arweiniodd y gwaith o ddatblygu, rheoli a chyflenwi cyfleoedd addysgu a dysgu o safon uchel mewn nifer o swyddi uwch-reolwyr (Dirprwy Gyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig, Dirprwy Ddeon Ymchwil, Cyfarwyddwr Graddau Ymchwil Ôl-raddedig a Chyfarwyddwr yr Academi Ddoethurol).

Llwyddodd i arwain y gwaith o ddylunio, datblygu a gweithredu strategaethau a drawsnewidiodd y ddarpariaeth addysgu a dysgu ar gyfer myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig. Mae'r rhain wedi cael eu cydnabod yn rhyngwladol gan gyrff proffesiynol. Roedd hyn yn cynnwys arwain tîm yr Academi Ddoethurol a fapiodd y pedwar cyfnod allweddol yng nghronoleg taith yr ymchwilydd ôl-raddedig i greu'r cwricwlwm Pontio, Caffael, Cwblhau a Chyflogaeth a fabwysiadwyd gennym yn 2018.

Anwen yw ein hail Brif Gymrawd, ynghyd â Claire Morgan, Cyfarwyddwr y Ganolfan Cynnal.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, yr Athro Amanda Coffey, “Rydym yn falch iawn o'r gydnabyddiaeth hon. Mae’n rhan o gynllun sydd wedi hen ymsefydlu sydd yn cael ei gydnabod ac yn eiddo i'r sector sy'n cynnig meincnod ar gyfer addysgu a chefnogi dysgu mewn Addysg Uwch. Rydym yn ymdrechu i ddatblygu cymuned lle mae dysgu ac addysgu yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi ac mae hon yn un ffordd o gydnabod y gwaith rhagorol hwn.”

Fel rhan o golofn addysg Trawsffurfio Caerdydd, rydym wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn dysgu ac addysgu ac i gynyddu nifer y staff academaidd gyda chydnabyddiaeth allanol o ragoriaeth addysgu.

Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, bydd y Ganolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg yn ariannu nifer o geisiadau staff am Uwch Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch yn ogystal â chynllun peilot ar gyfer gweithdy ac encil ysgrifennu i'r rhai sydd â diddordeb yn y Brif Gymrodoriaeth.

Rhannu’r stori hon