Ewch i’r prif gynnwys

Marwolaeth Derek Poole

13 May 2019

Bute building dragon sculpture

Mae'r Ysgol yn nodi gyda thristwch bod Derek Poole, cyn Gadeirydd Gwyddor Bensaernïol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, wedi marw yn ddiweddar.

Roedd Derek Poole yn Gadeirydd Gwyddor Bensaernïol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru rhwng 1988 a 1994. Bu iddo ymddeol ym 1994.

Cyn ymuno â'r Ysgol roedd yn Ddirprwy Bensaer Sirol gyda Chyngor Sir Hampshire o dan Colin Stansfield Smith pan adeiladwyd y ffrwd gyntaf o ysgolion dylunio ynni goddefol arloesol. Fe wnaethant greu gweledigaeth newydd ar gyfer ysgolion mewn oes pan oedd safoni dyluniadau yn y cyfnod pan gafwyd llawer o adeiladu yn y 1960au yn beth cyffredin.

Ysgol gynradd Newlands yn Yateley oedd yr ysgol "to mawr" cyntaf iddynt ei hadeiladu yn Hampshire ym 1979. Roedd rheswm amgylcheddol dros gael toeau brig mawr - i adael mwy o aer a golau ychwanegol i mewn, ac roeddent yn hollol wahanol i ysgolion to fflat y cyfnod.

Cyn hynny, roedd yn gweithio gyda DES, lle bu’n gwneud gwaith arloesol ar olau dydd ac acwsteg mewn ystafelloedd dosbarth.

Rhannu’r stori hon