Ewch i’r prif gynnwys

Darllenydd mewn Dulliau Cyfrifiadurol yn cael ei gydnabod gan ei gyn-Brifysgol

23 Ebrill 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dr Wassim Jabi receives alumni award

Mae Dr Wassim Jabi, Darllenydd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd, wedi derbyn Gwobr i Gynfyfyriwr Nodedig 2019 gan ei gyn-Brifysgol, Prifysgol Americanaidd Beirut (AUB).

Mae gwobrau AUB yn anrhydeddu llwyddiannau cynfyfyrwyr yn eu meysydd proffesiynol ac sydd wedi dod â rhagoriaeth arbennig i’w hunain, eu sefydliadau, credyd i’r Brifysgol yn Beirut, a budd rhagorol i’w cymunedau.

Cafodd Dr Jabi ei BArch o Brifysgol Americaidd Beirut, a’i MArch a PHD o Brifysgol Michigan. Ar hyn o bryd mae’n arwain y cwrs MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, sy’n rhoi sylw i’r angen am weithwyr proffesiynol creadigol sydd â’r gallu i ddylunio a chymhwyso offer datblygu meddalwedd personol i ddatrys problemau dylunio unigryw.

Mae wedi cyhoeddi’n eang ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys dylunio paramedrig a chynhyrchiol, rôl goleuni mewn pensaernïaeth, ac efelychu perfformiad adeiladu. Yn benodol, defnyddio topoleg anfaniffold, y defnydd o offer digidol wrth greu a chynrychiolaeth o ofod pensaernïol, ymchwiliadau dylunio paramedrig, efelychu perfformiad adeiladau, roboteg a chreu. Mae hefyd yn aelod o fwrdd golygyddol International Journal of Architectural Computing (IJAC).

Trydarodd Dr Jabi  “Rwy’n falch iawn ac wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis i dderbyn Gwobr Cynfyfyriwr Nodedig 2019 gan fy nghyn-Brifysgol, Prifysgol Americanaidd Beirut. Byddaf yn derbyn y wobr yng Nghynhadledd IDEAS yn Beirut, 17-18 Ebrill 2019.”

Rhannu’r stori hon