Ewch i’r prif gynnwys

Jo Johnson yn cyhoeddi arian newydd ar gyfer labordy mellt

23 Medi 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Jo Johnson, Universities and Science Minister with Professor Colin Riordan, Vice-Chancellor and Professor Manu Haddad, Director of the University’s Morgan-Botti Lightning Laboratory
Jo Johnson, Universities and Science Minister with Professor Colin Riordan, Vice-Chancellor and Professor Manu Haddad, Director of the University’s Morgan-Botti Lightning Laboratory

Ymrwymo £2.6 miliwn i brosiect peirianneg arloesol yn ystod ymweliad y Gweinidog â Chaerdydd

Heddiw, mae Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson, wedi ymrwymo £2.6 miliwn i brosiect o dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, i ddatblygu ffyrdd newydd o amddiffyn awyrennau modern rhag mellt.

Cynhelir prosiect ymchwil PROTEST, sydd hefyd o dan arweiniad Airbus, yn Labordy Mellt Morgan-Botti, sydd newydd ei ail-ddylunio. Ei nod fydd deall ffenomen a ffiseg y mecanweithiau sy'n gysylltiedig â chymalau awyrennau wedi'u hadeiladu o ddeunyddiau carbon cyfansawdd.

Roedd awyrennau'n cael eu gwneud o alwminiwm yn bennaf yn y gorffennol, sy'n dargludo trydan yn dda iawn, ac sydd felly'n amddiffyn yn well rhag mellt. Gwneir awyrennau modern o ddeunyddiau carbon cyfansawdd cryfach ac ysgafnach, nad ydynt  yn dargludo trydan cystal.

Bydd ymchwilwyr yn y labordy mellt yn astudio'r mecanweithiau sy'n gysylltiedig â phan fydd mellt yn taro'r deunyddiau carbon cyfansawdd hyn, ac yn dyfeisio ffyrdd o wneud y deunyddiau'n fwy diogel a dibynadwy.

Defnyddir y wybodaeth hefyd i wneud dyluniad cyffredinol awyrennau'n fwy effeithlon ac economaidd, ac i gadw'r DU ar flaen y gad o ran arloesedd ym maes awyrofod.

Ar hyn o bryd, Labordy Mellt Morgan-Botti yw'r unig labordy mellt prifysgol yn y byd sydd wedi ymrwymo i gynnal gwaith ymchwil a phrofion yn y maes awyrofod.

Ariannwyd prosiect PROTEST gan Innovate UK, drwy'r Sefydliad Technoleg Awyrofod (ATI: Aerospace Technology Institute). Y partneriaid diwydiannol eraill sy'n rhan o'r prosiect yw AIRBUS Group yn Filton, HEXCEL, gwneuthurwr deunyddiau carbon cyfansawdd ger Caergrawnt, a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Cyfansoddion (NCC: National Composite Centre/Catapult).

Cyhoeddwyd yr arian newydd yn ystod ymweliad Mr Johnson â Phrifysgol Caerdydd, lle dangoswyd Sefydliad Catalysis Caerdydd a Chanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) iddo hefyd, dwy ganolfan ymchwil sy'n arwain y byd.

Dywedodd Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson: "Fel Llywodraeth Un Genedl, rydym yn cefnogi gwyddoniaeth ac arloesedd ledled y DU. Rydym am fod y lle gorau yn Ewrop ar gyfer arloesedd, felly rydym yn buddsoddi ym mhrosiect unigryw Prifysgol Caerdydd i greu syniadau newydd ar gyfer datblygu sector awyrofod blaenllaw Cymru.

"Dyma'r math o arbenigedd rydym yn ei gefnogi i ddiogelu llwyddiant y genedl a'i heconomi yn y dyfodol."

Meddai'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor:  "Mae prifysgolion yn bodoli i greu ac i rannu gwybodaeth, ac mae effaith hynny ar gymdeithas y DU yn enfawr. Mae'r gwaith ymchwil a wneir yn ein Labordy Mellt, yn un enghraifft ymlith llawer o sut datblygir ymchwil sylfaenol a gefnogir gan y cynghorau ymchwil, yn ymchwil drosiadol o werth go iawn i'r DU, drwy bartneriaeth â diwydiant, y Llywodraeth ac Innovate UK. Rydym yn hynod falch o'n gorffennol yn cydweithio â diwydiannau ar draws ystod eang o sectorau."