Ewch i’r prif gynnwys

Dyfodol disglair

23 Tachwedd 2018

Students Karma Albalawi and Eman Alwattar

Mae ymchwil gan ddau o’n myfyrwyr PhD wedi arwain at gais patentadwy posibl.

Mae myfyrwyr PhD yr Ysgol Cemeg, Karma Albalawi o Brifysgol Tabuk, ac Eman Alwattar o Brifysgol Meddygol Al-Iraqia, yn gweithio ar ymchwil i lifynnau sy’n pylu yn ffotogemegol gan ddefnyddio un o’r deuodau allyrru golau (LEDs) gwyn mwyaf llachar a ddefnyddir ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r gwaith ymchwil, o dan oruchwyliaeth Dr Buurma, wedi arwain at greu dyfais sydd â'r potensial o gael effaith hynod ddiddorol ar waith fforensig.

Gweinyddiaeth Addysg Uwch Saudi Arabia sy’n noddi Karma, a chaiff Eman ei noddi gan Weinyddiaeth Addysg Uwch ac Ymchwil Gwyddonol Irac.

Mae’r grŵp bellach yn archwilio’r effaith ar waith fforensig, gan edrych ar y prosesau sylfaenol a’r cymwysiadau posibl ill dau, gyda’r gobaith o ddatblygu cymhwysiad patentadwy.

Mae datblygiad y cymhwysiad hwn ym maes gwaith fforensig yn seiliedig ar ymchwil sylfaenol ynghylch pyliad ffotogemegol y lliwiau organig sydd o ddiddordeb. Mae datblygiad pellach y ddyfais, felly, yn ymwneud ag astudiaethau mecanistig sy’n defnyddio cyfuniad o gemeg bioffisegol, cemeg organig ffisegol a ffotogemeg, yn ogystal â datblygiad offeryniaeth wyddonol newydd.

O ran datblygiad yr offeryniaeth wyddonol, mae’r grŵp yn cydweithio â Dr Beames, sydd yn arbenigwr blaenllaw yn natblygiad a defnydd sbectromedrau sensitif.

Rhannu’r stori hon