Ewch i’r prif gynnwys

Gwella amrywiaeth ym mhroffesiwn cadwraeth

20 Tachwedd 2018

Cynfyfyrwyr Cadwraeth yn ymuno â'r drafodaeth

Mae tri chynfyfyriwr ar ddechrau eu gyrfa yn banelwyr gwadd yn nadl neuadd dref gyntaf y Sefydliad Cadwraeth.

Y Sefydliad Cadwraeth (ICON) yw'r corff proffesiynol ar gyfer gwarchod treftadaeth ddiwylliannol. Mae'r digwyddiad yn rhan o gyfarfod cyffredinol blynyddol 2018.

Graddiodd Jenny Matthiason (MSc 2012), Kloe Rumsey (MSc 2013) a Nerys Rudder (MSc 2014) gyda gradd Meistr mewn Arferion Cadwraeth.

A hwythau bellach yn gweithio yn y sector mewn amgueddfeydd ac fel cadwraethwyr mewn awdurdodau lleol, bydd y tri yn trafod beth ddylai'r corff ei wneud i wella amrywiaeth yn y proffesiwn.

Bydd y ddadl yn ystyried y sefyllfa bresennol, y rhwystrau posibl ar hyn o bryd, ac atebion ar gyfer y dyfodol.

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ICON a'r Ddadl Neuadd Dref, a gynhelir yn Llundain ar 22 Tachwedd, yn cael ei ffrydio'n fyw ar bodlediad C-Word.

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn cynnig graddau ar bob lefel ym maes Cadwraeth, o lefel israddedig (BSc Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg) i lefel ôl-raddedig, gan gynnwys MPhil a PhD.

Rhannu’r stori hon