Ewch i’r prif gynnwys

Llwyddiant i’r tîm Bydwreigiaeth

4 October 2018

Midwifery Award

Tîm Bydwreigiaeth Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd wedi ennill y wobr am y tîm gorau yn yr ŵyl famolaeth a bydwreigiaeth ddiweddar.

Cynhaliwyd Ffair Famolaeth a Bydwreigiaeth Cymru a De-orllewin Lloegr 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Iau 20 Medi. Cynhaliwyd y digwyddiad yn rhan o’r Fforwm Mamolaeth a Bydwreigiaeth. Dyma ŵyl broffesiynol, gyda siaradwyr ac arddangosfeydd am arweinyddiaeth, fu’n amlygu datblygiadau ym maes Mamolaeth a Bydwreigiaeth ar draws y DU a’r byd.

Mae’r Gwobrau Mamolaeth a Bydwreigiaeth newydd yn cydnabod campau ac ymrwymiad staff mamolaeth a bydwreigiaeth ar draws y DU. Roedd 5 categori i gyd; Gwobr Bydwraig, Gwobr y Tîm Gorau, Gwobr Arloesedd, Gwobr y Myfyriwr Bydwreigiaeth Gorau a’r Wobr Rheoli Mamolaeth.

Fe enillodd Tîm Bydwreigiaeth Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Gwobr y Tîm Gorau, oedd yn gategori cystadleuol iawn. Yr Athro Jean White CBE MStJ, Prif Swyddog Nyrsio Cymru a gyflwynodd y tlws a’r dystysgrif i’r tîm.

Roedd y beirniaid yn chwilio am dimau oedd yn gallu rhoi enghreifftiau o:

  • Gydweithio rhyngbroffesiynol ardderchog
  • Trawsnewid gwasanaethau
  • Arloesedd

Cafodd Tîm Bydwreigiaeth ei gymeradwyo am ymrwymo i roi gofal ardderchog i fenywod a theuluoedd; addysg ryngbroffesiynol, o ran myfyrwyr meddygol yn enwedig; datblygu Gwytnwch a’r Grefft o Fydwreigiaeth drwy’r rhaglen is-raddedig; ehangu ei allgymorth byd-eang a symudedd myfyrwyr, yn ogystal ag ennill gwerthusiad ardderchog gan fyfyrwyr.

Meddai Grace Thomas, Prif Fydwraig dros Addysg a Phennaeth Proffesiynol dros Fydwreigiaeth ‘Rydym yn dîm bach, ymroddedig, ysbrydoledig sy’n gweithio’n agos gyda’r myfyrwyr a’n partneriaid mewn ymarfer clinigol er mwyn datblygu bydwragedd y dyfodol sy’n alluog, yn drugarog ac yn ofalgar.'

Thomas, Grace

Rydym wrth ein boddau â’r wobr hon sy’n cydnabod ein gwaith caled a’n dull arloesol. Mae ein canlyniad NSS bod 100% o’n myfyrwyr yn fodlon ar eu cwrs yn adlewyrchu hyn hefyd! Rwy’n falch iawn o’n tîm.

Grace ThomasDarllennydd & Pennaeth Proffesiynol: Bydwreigiaeth

Share this story