Ewch i’r prif gynnwys

Dychweliadau Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus Gwyddoniaeth mewn Iechyd

19 Medi 2018

Science in Health Public Lecture Series

Cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus RHAD AC AM DDIM sy’n ceisio trin a thrafod meysydd sy’n peri pryder mewn gofal iechyd a chyhoeddi ymchwil newydd am faterion iechyd i'r cyhoedd.

Ynglŷn â’r gyfres o ddarlithoedd

Hon yr’r bymtheg flwyddyn ar ddeg i’r Gyfres o Ddarlithoedd hynod lwyddiannus, Gwyddoniaeth mewn Iechyd, gael ei chynnal.

Mae’n denu cynulleidfa amrywiol o unigloion sydd â diddordeb yn y pwnc, yn cynnwys y cyhoedd, disgyblion ysgolion uwchradd a phobl broffesiynol.

Mae’r darlithoedd yn RHAD AC AM DDIM; does dim angen cadw lle oni bai y nodir yn wahanol yn y rhaglen.

Y rhaglen o ddarlithoedd

DyddiadSiaradwrTeitl
Dydd Iau 11 Hyd 2018(mewn cydweithrediad â Chanolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK, Prifysgol Caerdydd)
Yr Athro Philip Conaghan, Prifysgol Leeds
Pam mae fy nghymalau’n brifo a beth alla’ i wneud am y peth?
Dydd Iau 8 Tachwedd 2018Panel o siaradwyr o Bartneriaeth Genomeg Cymru a Phrosiect 100,000 Genom yng NghymruMae’r Cymry’n bwriadu trawsnewid gofal cleifion gyda genomeg
Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018Dr Jonathan Tyrrell, Prifysgol CaerdyddYmwrthedd Gwrthfiotigau: Y Da, y Drwg a’r Hyll
Dydd Iau 17 Ionawr 2019Yr Athro Denis Murphy, Prifysgol De CymruCloddio a golygu genomau planhigion ac anifeiliaid i wella diogelwch bwyd byd-eang – cynnydd gwyddonol a chyfyng-gyngor moesegol
Dydd Iau 21 Chwefror 2019Yr Athro Edward Bullmore, Prifysgol CaergrawntY meddwl llidus: ymagwedd radical newydd at iselder

Dydd Iau 28 Mawrth 2019

Yr Athro June Andrews, OBEDementia - Canllaw Cyflym

Cyfarwyddiadau

Cynhelir y darlithoedd yn y Ddarlithfa Cemeg Fawr, Y Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT.

Mae mynediad ar gael i bobl anabl a cheir parcio am ddim.

Mae’r darlithoedd yn dechrau am 7pm.

Cysylltwch

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Ymgysylltu Meddygaeth

Rhannu’r stori hon