Ewch i’r prif gynnwys

Cael effaith

13 Awst 2018

Girl on MOTEK treadmill
The RCCK lab has a range of cutting edge technology and equipment

Mae Darllenydd o Brifysgol Caerdydd mewn Ymchwil Arthritis a Chyfarwyddwr Arloesedd ac Effaith wedi’i henwi’n Gyfarwyddwr newydd Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU.

Yn ddiweddar, mae Ymchwil Arthritis y DU a Phrifysgol Caerdydd wedi penodi Dr Valerie Sparkes yn gyfarwyddwr nesaf Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU. Mae Dr Sparkes yn Ddarllenydd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Dechreuodd Dr Sparkes ei rôl newydd ddydd Mercher 1 Awst 2018. Mae'r penodiad hwn yn dilyn ymddeoliad yr Athro Bruce Caterson, cyn-gyfarwyddwr y ganolfan, ddiwedd mis Gorffennaf 2018.

Mae Dr Sparkes wedi bod yn gysylltiedig â’r ganolfan o’r cychwyn cyntaf ac fe helpodd i lywio strategaeth y Ganolfan wrth iddi gael ei hariannu am ail dymor. Mae'n aelod o Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER), ac mae’n Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Ymchwil Orthopedig Prydain.

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’n tîm ymchwil amlddisgyblaethol ac unigryw sydd wedi sefydlu rhwydwaith ymchwil helaeth dros y 9 mlynedd ddiwethaf.

Yr Athro Valerie Sparkes Pennaeth Proffesiynol Dros Dro: Ffisiotherap / Cyfarwyddwr: Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU

Dywedodd Dr Sparkes: "Mae gan y Ganolfan rai o’r cyfleusterau ymchwil diweddaraf gan gynnwys y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol yn yr Ysgol Peirianneg, Labordy Rhyngweithiol Rhithwir sy’n Dadansoddi Cerddediadau yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, a chyfres o gyfarpar niwroddelweddu yng Nanolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd - yr unig gyfarpar o’r fath yn Ewrop."

Nod Dr Sparkes yw defnyddio cryfder y tîm o ymchwilwyr yn y Ganolfan, yn ogystal â’r technolegau modern ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn cydweithio rhagor a datblygu elfen amlddisgyblaethol yr ymchwil sydd eisoes yn cael ei chynnal yn y Ganolfan.

I gael gwybod rhagor, ewch i wefan Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU.

Rhannu’r stori hon