Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabod llwyddiannau ffisegwyr ifanc

10 Awst 2018

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Winners of the Young Physicists of the Year receiving their awards

Cynhaliodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ddigwyddiad Ffisegydd Ysgol y Flwyddyn Ymddiriedolaeth Ogden ddydd Mercher 18 Gorffennaf i ddathlu ffisegwyr rhanbarthol ifanc. Mae Ffisegydd Ysgol y Flwyddyn yn cydnabod ymdrechion a llwyddiannau rhagorol myfyrwyr ysgol uwchradd ym maes ffiseg.

Cafodd saith myfyriwr ffiseg o ysgolion lleol wobrau yn y seremoni. Cawsant eu henwebu gan eu hysgolion am eu brwdfrydedd ym maes ffiseg a seryddiaeth a'u dealltwriaeth o'r pwnc a'u diddordeb ynddo.

Y saith myfyriwr a gafodd wobrau  oedd Isabel Wilde a Mason Evans o Ysgol Croesyceiliog, Connie Chapman a Larisa Bones o Ysgol Howells, Izzy Khan o Ysgol Uwchradd Gatholig St Bernadette, Ashlin Blackburn o Ysgol Stanwell a Finlay Browne o Ysgol Ramadeg Bryste.

Cynhaliwyd y digwyddiad gyda'r nos ym Mhrifysgol Caerdydd, ac roedd yn cynnwys derbyniad i ddathlu a chyflwyniadau ysbrydoledig gan ffisegwyr Caerdydd ar gyfer enillwyr y gwobrau a'u gwesteion. Cafodd y myfyrwyr buddugol dystysgrifau a thalebau llyfr, ynghyd â gwahoddiad i ymuno â Chymdeithas Cynfyfyrwyr Ogden.

Dywedodd Dr Chris North, Darlithydd Gwyddoniaeth Ogden yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth: "Mae'n bleser gweld ffisegwyr ifanc fel rhain yn cael cydnabyddiaeth am eu llwyddiant rhagorol ym maes ffiseg a'u brwdfrydedd dros y pwnc. Nod gwobrau Ymddiriedolaeth Ogden yw eu hannog a'u cefnogi i ddod yn ffisegwyr y dyfodol."

Mae'r gwobrau'n agored i fyfyrwyr ym Mlwyddyn 7 a 10, ond mae rhai rhanbarthau hefyd yn cynnig gwobrau i fyfyrwyr ym mlynyddoedd ysgol eraill.

Rhannu’r stori hon