Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Effaith Werdd

15 Mehefin 2018

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

NUS Green Impact logo

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr wedi cael statws efydd yng nghynllun Effaith Werdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ar gyfer ei swyddfeydd a'i labordai.

Nod y cynllun Effaith Werdd yw dod â myfyrwyr a staff ynghyd i gampysau, cwricwla, a chymunedau gwyrdd i newid ymddygiadau a gwneud newidiadau cynaliadwy ystyrlon.

Llwyddodd yr Ysgol i ennill gwobr Effaith Werdd efydd drwy roi ddewisiadau amgen cynaliadwy ar waith a chodi ymwybyddiaeth ohonynt. Cafodd staff a myfyrwyr PhD eu hannog i brynu cwpanau coffi y gellir eu hailddefnyddio drwy ddefnyddio system talebau yn yr Ysgol. Fe wnaeth y staff godi ymwybyddiaeth o sut i ddefnyddio ffrydiau ailgylchu a gwastraff ar gyfer swyddfeydd a labordai. Tynnwyd sylw hefyd at ddulliau amgen o deithio i'r Brifysgol ac o'i chwmpas, megis rhannu ceir a seiclo.

Green Impact bronze award presentation
Dywedodd yr Athro Ian Hall, Pennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr: "Mae'r tîm Effaith Werdd wedi gwneud ymdrech enfawr dan arweinyddiaeth Dhobasheni Newman a Jen Pinnion. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran! Dyma'r tro cyntaf i'r Ysgol gymryd rhan yn y rhaglen, ac rwy'n gwybod bod y tîm eisoes yn cynllunio i gyflwyno ar gyfer gwobr arian neu aur y flwyddyn nesaf. Mae hon yn ymgyrch bwysig y gall yr Ysgol gyfan (staff a myfyrwyr) gymryd rhan ynddi, ac rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu Ysgol fwy cynaliadwy at y dyfodol."

Mae'r Ysgol hefyd wedi creu cyfrif Effaith Werdd ar Twitter i hyrwyddo arferion da a mentrau i leihau'r defnydd o blastig yn y gwaith a'r cartref (@CU_GreenEarth).

Rhannu’r stori hon